Enighet i lønnsoppgjøret i privat sektor

14 timer på overtid kom NHO-oppgjøret i havn. Forhandlingsleder for Fagforbundet var nestleder Odd-Haldgeir Larsen. (Foto: Kari-Sofie Jenssen / Fagforbundet)

Hele 14 timer på overtid, kom LO og NHO til enighet i mellomoppgjøret 2019. – Det var nødvendig og riktig å bruke den tida. Meklingen gav en innretning som tjener våre medlemmer vel, sier nestleder i Fagforbundet, Odd Haldgeir Larsen.

01.04.2019 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 05.04.2019

Resultatet gir alle et generelt tillegg på kroner 2,50 per time. For de overenskomstområdene som har lavere gjennomsnittslønn enn 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, gis et lavlønnstillegg på 2 kroner. Dette betyr at disse overenskomstområdene får et tillegg på kroner 4,50 per time.

Rammen for oppgjøret er anslått til 3,2 prosent. For Fagforbundet omfatter resultatet om lag 4 000 medlemmer.

Ingen frisørstreik

I Fagforbundet var 449 frisører mobilisert til å gå ut i streik, det slipper de nå. Totalt ville nærmere 23 000 arbeidstakere i NHO-bedrifter vært ute i streik dersom meklinga ikke hadde lykkes. 

LO: Økt kjøpekraft og ekstra løft til lavlønte

Frifagbevegelse: Streiken avverget