Frisørforhandlingene mellom Fagforbundet og NHO er i gang

Forhandlingene om frisørenes tariffavtale er i gang. (Foto: MostPhotos)

Mandag 28. september la Fagforbundet fram krav til tariffrevisjon av frisøroverenskomsten med NHO. Avtalen omfatter om lag 2500 medlemmer som er organisert i Fagforbundet Frisørenes Fagforening.

28.09.2020 av Informasjonsavdelinga

Fagforbundets krav til tariffrevisjonen 2020 inneholder flere momenter som skal ivareta medlemmene. Hovedessensen i krava er økt minstelønn og tekstlige endringer for å gjøre tariffavtalen tydeligere og enklere å forstå for alle parter. Når det gjelder økonomiske krav ønsker Fagforbundet en mest mulig sentral fordeling av midlene.

– Dette på grunn av erfaringer som er gjort over år, hvor det dessverre viser seg at det fortsatt er liten grad av lokale forhandlinger som gjennomføres ute hos virksomhetene. Dette resulterer i at frisørene ikke får et fullverdig oppgjør, og blir hengende etter i sin lønnsutvikling, sier forhandlingsleder og AU-medlem i fagforbundet, Stein Guldbrandsen.

Frisørene har store forventninger

Vivian Jacobsen er leder for Frisørenes Fagforening.

Leder for Frisørenes Fagforening, Vivian Jacobsen, har store forventninger til Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB) etter utspill på deres egen nettside. 

– Jeg håper NFVB vil leve opp til det de selv har sagt i artikkelen som ligger ute, der sier de nemlig at vi skal samarbeide om at frisørbransjen ikke skal være et lavtlønna fag, sier Jakobsen.

– Skal en sånn uttalelse ha legitimitet, så har vi en klar forventning om en betydelig økning i minstelønnssatsene. Økt minstelønn er viktig både for å sikre frisører en anstendig lønn og for å sikre rekruttering til faget, legger hun til.

Hvem er Frisørenes Fagforening?

Fagforbundet Frisørenes Fagforening jobber for at frisører skal ha ordna forhold på arbeidsplassen sin, ha ei lønn å leve av og ikke bli syke av jobben sin. Derfor jobber vi blant annet med å få opprettet tariffavtaler i alle frisørsalongene hvor vi har medlemmer. En tariffavtale regulerer frisørers lønns- og arbeidsvilkår og gir trygge, forutsigbare rammer. Med bedre lønns- og arbeidsvilkår vil yrkeskarrieren til frisørene kunne forlenges.