Statsbudsjettet: Trår vannet mens de venter på valget

Mette Nord i vandrehallen i 2015 under framleggelsen av statsbudsjettet (Foto: Kjetil Vevle)

Regjeringas forslag til statsbudsjett for 2017 smører pengene tynt utover uten å ta de store grepene. Det bidrar ikke nok til å øke sysselsettingen, og det er dårlig nytt for klimaet. Regjeringen viderefører skattekuttene til de rikeste.

06.10.2016 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 08.02.2019

– Det foreslås skattekutt på til sammen 6.5 milliarder kroner. Skattekutt er å krympe inntektene til velferdsstaten, sier Fagforbundets leder Mette Nord. Lavere skatt er ikke det vi trenger i en tid med historisk høy arbeidsløshet. Milliardene som brukes på skattekutt, bør brukes til å skape flere jobber. Det er svært alvorlig at ikke budsjettet er innrettet for å bekjempe den historisk høye arbeidsløsheten.

Arbeidsplasser i kommunene

Regjeringen bevilger fire milliarder kroner til kommunene. Det er ikke tilstrekkelig og betyr at regjeringa unnlater å bruke kommunene som et lokomotiv for økt sysselsetting.

Det er mange uløste arbeidsoppgaver i kommunene. Det er vedlikeholdsetterslep på offentlig bygningsmasse og infrastruktur. Skoler, sykehjem, barnehager og idrettsanlegg trenger fornying og utbedringer. Dersom kommunene kan sette i gang med disse oppgavene, får det også positive ringvirkninger for det lokale næringslivet.

Svarer ikke på utfordringene med ekstremvær og flom

Et område som er spesielt krevende for kommunene er klimaendringene med ekstremvær og flom. Vann og avløpsnettet er gammelt og underdimensjonert og vil ikke tåle de betydelige økningene i nedbørsmengden vi nå ser. Utfordringene er så store at kommunene ikke kan løse dem gjennom ordinære budsjetter.

– Det er beklagelig at regjeringen ikke har grepet fatt i dette i statsbudsjettet, sier Fagforbundets leder.

Norge i underskudd

Fagforbundets leder er bekymret for regjeringens oljepengebruk. I en situasjon hvor Norge går i underskudd for første gang på mer enn 25 år, fortsetter man å bruke av sparepengene våre og tar fra neste generasjon.