Fagforbundet for vaktmestere og byggdriftere

Fagforbundet jobber for å styrke vaktmesterens og byggdrifterens rolle og stilling. Vi vil bidra til å sikre kvalitet og kompetanse i bransjen, og tar tak i utfordringer rundt konkurranseutsetting. Fagforbundet ivaretar dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt. 

Et mangfoldig tilbud

  • Byggdrift er et variert yrke der du jobber med både mennesker og teknisk utstyr. Yrket krever kunnskap om forvaltning, drift og vedlikehold av bygg.
  • Faglig kompetanse er viktig for Fagforbundet. I 2014 ble fagbrev for byggdrift en realitet. Det var en stor seier, da vi hadde jobbet mange år med å få dette på plass. Mange av våre medlemmer har benyttet seg av muligheten til å ta fagbrevet.
  • Å ta fagbrev gir deg økt kompetanse og kunnskap om byggdrifterfaget. Mange opplever økt yrkesstolthet og trygghet i egen jobb.
  • Høy kompetanse i byggdrift blant arbeidstakerne vil også gjøre det vanskeligere å argumentere for at man skal sette byggdrifterens funksjon ut til en privat aktør uten samme kompetanse. Kvalitet er viktig.
  • Fagbrev: Å ta fagbrev som byggdrifter er en mulighet både for voksne med flere års yrkespraksis, og for unge gjennom å være lærling. Lærlingordningen sikrer den nødvendige rekrutteringen for framtida, og det er viktig at det opprettes nok lærlingeplasser. Dette jobber vi med, blant annet gjennom Samfunnskontrakten for flere læreplasser.
  • Utvikling: Fagforbundet bidrar til å sikre kvalitet og kompetanse i bransjen og tar tak i utfordringer rundt konkurranse-utsetting. Vi jobber for å beholde byggdrift i egenregi.
  • Fagforbundet jobber for digitale løsninger som fremmer brukerperspektivet og sikrer at ansattes medbestemmelsesrett og personvern blir ivaretatt ved innføring av digitale verktøy.
  • Norsk standard for anskaffelse av byggdriftstjenester var Fagforbundets initiativ, og vi arbeider med å utvikle standarden. Fagforbundet jobber med kvalitet i fagopplæringa og kvalitetssikring av prøvenemndene. Vi har fokus på helse, miljø og sikkerhet for våre medlemmer, og jobber for å sikre at alle har en trygg arbeidsplass. Fagforbundet har en egen faggruppe bestående av byggdriftere, som gir råd og kommer med innspill til seksjonsstyret.
  • Kurs: Det holdes lokale kurs for byggdriftere – snakk med din tillitsvalgte om kurs i ditt område.

 

Se alle dine medlemsfordeler - bli medlem i dag!

Last ned brosjyrer og materiell

Hovedlinjer i Yrkesseksjon teknisk og samferdsel 2017-2021 PDF (87 k) Last ned Bestill
Hvordan ta fagbrev som byggdrifter PDF (442 k) Last ned Bestill
Fagforbundet for deg som er vaktmester og byggdrifter PDF (178 k) Last ned Bestill

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale.

Kontaktliste

Portrettbilde av Anne-Mari Samskott

Anne-Mari Samskott
Yrkesseksjon samferdsel og teknisk