Fagforbundet for vaktmestere og byggdriftere

Fagforbundet jobber for å styrke vaktmesterens og byggdrifterens rolle og stilling. Vi vil bidra til å sikre kvalitet og kompetanse i bransjen, og tar tak i utfordringer rundt konkurranseutsetting. Fagforbundet ivaretar dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt. 

Et mangfoldig tilbud

Byggdrift er et variert yrke der du jobber med både mennesker og teknisk utstyr. Yrket krever kunnskap om forvaltning, drift og vedlikehold av bygg. I 2014 ble fagbrev for byggdrift en realitet. Det var en stor seier, vi hadde jobbet mange år med å få dette på plass.

Fagbrev

Å ta fagbrev som byggdrifter er en mulighet både for voksne med flere års yrkespraksis, og for unge gjennom å være lærling. Lærlingordningen sikrer den nødvendige rekrutteringen for framtida, og det er viktig at det opprettes nok lærlingeplasser. Dette jobber vi med, blant annet gjennom Samfunnskontrakten for flere læreplasser. Fagbrevet gir deg økt kompetanse og kunnskap om byggdrifterfaget. Mange opplever økt yrkesstolthet og trygghet i egen jobb.

Høy kompetanse i byggdrift blant arbeidstakerne vil også gjøre det vanskeligere å argumentere for at man skal sette byggdrifterens funksjon ut til en privat aktør uten samme kompetanse. Kvalitet er viktig.

Utvikling

Fagforbundet bidrar til å sikre kvalitet og kompetanse i bransjen og tar tak i utfordringer rundt konkurranseutsetting. Vi jobber for å beholde byggdrift i egenregi.

Fagforbundet jobber for digitale løsninger som fremmer brukerperspektivet og sikrer at ansattes medbestemmelsesrett og personvern blir ivaretatt ved innføring av digitale verktøy.

Norsk standard for anskaffelse av byggdriftstjenester var Fagforbundets initiativ, og vi arbeider med å utvikle standarden. Fagforbundet jobber med kvalitet i fagopplæringa og kvalitetssikring av prøvenemndene. Vi har fokus på helse, miljø og sikkerhet for våre medlemmer, og jobber for å sikre at alle har en trygg arbeidsplass. Fagforbundet har en egen faggruppe bestående av byggdriftere, som gir råd og kommer med innspill til seksjonsstyret.

Kurs

Det holdes lokale kurs for byggdriftere – snakk med din tillitsvalgte om kurs i ditt område.

Byggdrifter på Yrkes-NM

Byggdrifter var visningsfag under yrkes-NM i 2018. Her kan du ser mer om faget.

 

Se alle dine medlemsfordeler
- bli medlem i dag!

Aktuelt

Statsbudsjettet kan ramme essensielle tjenester

Overføringene til kommunene i forslaget til statsbudsjett for 2021 gir ingen grunn til jubel. En vekst i kommunenes frie inntekter på 2 milliarder er historisk svakt. Det kommer til å påvirke kommunenes budsjettarbeid og kan gjøre innbyggerne mindre trygge.

Se flere artikler

Last ned brosjyrer og materiell

Hovedlinjer i Yrkesseksjon teknisk og samferdsel 2017-2021 PDF (87 k) Last ned Bestill
Hvordan ta fagbrev som byggdrifter PDF (442 k) Last ned Bestill
Fagforbundet for deg som er vaktmester og byggdrifter PDF (178 k) Last ned Bestill

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale.

Kontaktliste

Portrettbilde av Olav Strømmen

Olav Strømmen
Rådgiver
Yrkesseksjon samferdsel og teknisk