Fagforbundet for deg som jobber i barnehage

Fagforbundet har medlemmer i både kommunale og private barnehager. Enten du er barne- og ungdomsarbeider, barnehageassistent, barnehagelærer, barnehagestyrer eller pedagogisk leder er du velkommen som medlem. Fagforbundet ivaretar dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt.


Arkiv for artikler til «Aktuelt»


  Samisk språkuke: Det finnes 10 forskjellige samiske språk!

Visste du at vi er inne i samisk språkuke? Uka er en felles dugnad for å synliggjøre og øke kunnskapen om de samiske språkene. Private og offentlige institusjoner, næringsliv, organisasjoner og andre aktører inviteres til å synliggjøre samiske språk nettopp denne uka.

20.10.2020

Pålagt renholdsarbeid uten å få betalt

Funnene i en undersøkelse blant barnehageansatte under pandemien kan vekke oppsikt. De ansatte har blitt pålagt renholdsarbeid, og denne overtiden er heller ikke blitt betalt. Berit Tevik, leder for Fagforbundet Barn og oppvekst Oslo, sier at tallene dessverre ikke er overraskende.

12.08.2020

Nye smittevernveiledere i barnehage, skole og SFO

Nå kan hele klasser og barnehageavdelinger komme sammen igjen. Smittesituasjonen endres fra rødt nivå til gult nivå, men avstand og håndvask er fremdeles viktige tiltak.

29.05.2020

Få svar på spørsmål om den nye jobbhverdagen i barnehage, skole og SFO

Torsdag 14. mai kl. 17.00 – 18.00 blir det nettsending med Fagforbundet og Folkehelseinstituttet (FHI) der vi svarer på spørsmål fra Fagforbundets medlemmer og tillitsvalgte i barnehage, skole og SFO.

14.05.2020

Glemte yrkesgrupper i skole og barnehage

Fem uker med stengte barnehager er over og snart åpner også skolene for noen av landets barn igjen. Det har vært, og er en krevende tid for oss alle. Vi står i en situasjon ingen av oss har stått i før. Nye problemstillinger, nye oppgaver og nye bekymringer.

30.04.2020

FHI: Ikke nødvendig å vaske klær på 60 grader

Mye forvirring og usikkerhet har oppstått rundt anbefalingen barnehageansatte har fått om å vaske klærne sine på 60 grader. Vi har spurt Folkehelseinstituttet om hvorfor dette står i smittevernveilederen, og fikk som svar at det er helt trygt å vaske klærne med såpe og lunkent vann.

24.04.2020

Åpning av barnehager forutsetter tett samarbeid og tillit til de ansatte

– Trygge ansatte vil gi en god start. Det er viktig at kommuner og barnehageeiere nå lytter til sine ansatte, gir de gode forutsetninger og nok tid til å skape trygghet for sin egen arbeidssituasjon og ikke minst for barna som kommer tilbake, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

15.04.2020

Stiller krav før oppstart av barnehager og skoler

Fagforbundet forutsetter at myndighetene gir barn, foreldre og ansatte en god og trygg barnehage- og skolestart. Forbundet har stilt krav om smittevernutstyr, opplæring, bemanning og renhold.

14.04.2020

Barnehage, 1.-4.skoletrinn og SFO åpnes: Forventer å få være med på å lage nye retningslinjer

Regjeringen har besluttet å gjenåpne landets barnehager 20. april og 1-4. trinn i barneskolen og SFO fra 27. april. – Det må gis grundige retningslinjer i god tid før oppstart slik at vi trygger barn, foreldre og ansatte. Vi forventer å bli involvert i dette arbeidet, sier leder av yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst, May-Britt Sundal.

07.04.2020

Vil trygge ansatte i skoler og barnehager

– Fagforbundet jobber for at skoler og barnehager ikke skal åpnes før det er trygt for både voksne og barn, sier leder i yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst, May-Britt Sundal.

03.04.2020