Konferanse i koronaens tid

Sissel M. Skoghaug, nestleder i Fagforbundet, på Sykehuskonferansen 2020 i Stavanger. (Foto: Fagforbundet)

Sykehuskonferanse, faktisk. For folkehelsas skyld. Og for god samhandling mellom kommune og spesialisthelsetjeneste - og, ikke minst, mellom yrkesgrupper.

05.03.2020 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 09.03.2020

Mette Nord innledet i Stavanger til frammøtte representanter fra Sykehus-Norge.

- Samhandling handler om samarbeid, at vi løser ting i fellesskap. La oss løfte fram og synliggjøre de gode arbeidsmetodene og inspirere ledere og ansatte til å lære av hverandre.

Sissel M. Skoghaug (video under), nestleder i Fagforbundet, peker på utfordringer ved samhandlingsreformen og hvordan fordele oppgaver i helsevesenet smartere.

 

Sissel Skoghaug på Sykehuskonferansen 2020 i Stavanger

Flere gamle på treningsstudio

Det har gått et lite tiår siden samhandlingsreformen ble innført. Det er flere eksempler på godt samarbeid mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste, men det har også vært deler som ikke har fungert så bra. Daniel Haga, tidligere samhandlingsdirektør i Helse Midt-Norge, har gjort seg noen tanker om hva som kunne gått bedre etter innføring av reformen.

- Det å forebygge for å unngå sykdom, har vært et viktig punkt i samhandlingsreformen. Her kunne vi gjort mere. Forebygging er bra for pasienten og for samfunnet. Vi må tenke mer på å redusere behovet for helsetjenester enn vi har i dag.

- Det har de siste årene blitt langt tettere mellom gamle trimmere på treningsstudioer på dagtid. Det er et godt tegn. Det er med andre ord ikke slik at det ikke gjøres noe, men den nasjonale satsingen på forebygging er jeg imidlertid ikke imponert over, sier Haga.

Her gjør helsesekretærer legenes jobb (les mer på fagforbundet.no)

Lurt med samarbeid på tvers av yrkesgruppene

- Vi representerer over 160 fantastiske yrker. Utrolig mange brenner for yrket sitt. Alle som står sammen i et fellesskap, står sterkere. Vi har steg for steg vokst oss sterkere og mer sammensatt, sier Nord.

Det gir styrke i arbeidslivet å være mange og representere så mange ulike yrker. Bare på sykehusene alene er det flere titalls yrkesgrupper som skal jobbe sammen og fordele oppgavene klokt.

Samarbeid og samhandling handler altså ikke bare om at det skal gå knirkefritt mellom kommuner og sykehus. Det handler også om å øke antall lærlinger, sikre heltidskultur og at rett person jobber på rett plass. Dette er mål arbeidsgiver Spekter også slutter seg til.

- Spekter og Fagforbundet har jobbet sammen om å øke antall lærlinger i helsefagarbeiderfaget, og vi har hatt god suksess med det samarbeidet, sier Anne Turid Wikdahl, arbeidslivsdirektør i Spekter.

- Det er et stort udekket behov for helsepersonell framover. Det handler ikke bare om å øke bemanningen. Det handler om kompetansebygging og etterutdanning så en annen yrkesgruppe kan gjøre en annen yrkesgruppes oppgaver, sier Wikdahl.