Webinar med Kurt O. Bjørnnes om personvern og arkiv, 14.oktober 2020

Personvernforordningen (GDPR) legger til rette for at personvern og arkiv kan kombineres på en sikker og effektiv måte til det beste for individet og samfunnet som helhet. Formålet med webinaret er å gi en oversikt om forholdet mellom personvernloven og arkivlovgivningen.

30.06.2020 av Lyra Lluka

Kommuner og fylkeskommuner har en lovpålagt plikt til å holde arkiv, og skal sikre at flere typer dokumentasjon blir bevart for ettertiden. Kravene følger av arkivloven, arkivforskriften og Riksarkivarens forskrift. I kapittel 7 i sistnevnte forskrift er det gitt nokså utførlige regler om dette. I tillegg kan man vurdere såkalt «merbevaring».

Arkivloven med forskrifter gir dermed et godt grunnlag for hva som kan tilintetgjøres og hva som må bevares for ettertiden. Dette betyr at arkivlovens regler om bevaring går foran retten til sletting etter personvernforordningen.

Advokat Kurt O. Bjørnnes har 20 års erfaring med å gjennomføre kurs og foredrag. Kundegruppen er først og fremst offentlig sektor; fra kommuner til departementer. Over 30 000 personer har deltatt på kursene. Kursgjennomføringen kjennetegnes ved en utpreget praktisk tilnærming og gjennomgang av stoffet.

Webinaret vil foregå fra kl. 13.00-15.00, og målgruppen er arkivpersonale i kommuner. 

Mer informasjon om påmelding kommer etter ferien. 

Vi ønsker alle en riktig god sommer!