Arkiv for artikler til «Aktuelt»


Årsmøte og fagdager 26.-27.januar 2021

Velkommen til årsmøte og fagdager for Fagforbundet teoLOgene 26.-27.Januar. 2021.

06.10.2020

06.10.2020

KLIMA

arbeidsgruppen KLIMA har arbeidet frem en rapport for styret i teoLOgene. Fagforbundet teoLOgene ønsker å være fremoverlent i sitt arbeid med handlingslan og yrkespolitiske plattform og har derfor på sitt styremøte 25.8.2020 vedtatt følgende

06.10.2020

KLIMA

Arbeidsgruppe KLIMA har lagt frem en rapport og presentert sin Fagforbundet teoLOgene er opptatt av å være fremoverlent og proaktive i sin saksbehandling og har derfor vedtatt følgende dokument på sitt styremøte 25.8.2020.

06.10.2020

Den nye trossamfunnsloven er vedtatt

Tirsdag 14. april vedtok Stortinget den nye Trossamfunnsloven. Komiteen merket seg engasjementet for fellesrådet, men lovreguleringen Fagforbundet ønsket seg uteble. Derimot er kirketjener og kirkemusiker fortsatt med!

23.04.2020

Felles uttalelse om korona-situasjonen i kirkesektoren

Arbeidstakerorganisasjonene og KA ber om dialog, raushet og fleksibilitet lokalt i ei utfordrende tid.

20.03.2020

Urneseremoni - et godt alternativ

På grunn av smittefaren settes det nå grenser for hvor mange som kan delta i gravferder. Dette kan oppleves vondt når behovet for å samles er stort. Urneseremoni kan da være et godt alternativ.

17.03.2020