Arkiv for artikler til «Aktuelt»


Streik i kirkelig sektor

Det er streik i kirkelig sektor. Dette er klart etter at meklingen i oppgjøret mellom Kirkens arbeidsgiverorganisasjon og blant annet Fagforbundet og Presteforeningen brøt sammen natt til lørdag 12. desember. Dermed er det streik fra arbeidstidens begynnelse 12.12..

12.12.2020

Fare for streik i kirken

Det er fare for streik i kirkelig sektor. Partene har ikke lykkes med å komme til enighet gjennom forhandlinger og skal møte hos riksmekleren torsdag 10. og fredag 11. desember. Lykkes man heller ikke der vil det bli streik i kirken.

05.12.2020

Kommenar til rapporten " Hvordan kan Den norske Kirke bli en mer attraktiv arbeidsgiver?"

Leder Thore Wiig Andersen har lest rapporten. Han mener det er en viktig rapport som omtaler en alvorlig rekrutteringssituasjon. Fagforbundet teoLOgene har pekt på dette over mange år

05.12.2020

Leders kommentar til budsjettavtalen og konsekvenser for rettsubjektet DnK

Leder i Fagforbundet teoLOgene er lettet etter at Frp sitt utgangspunkt, som var å kutte i bevilgningen til Den norske kirke med 220 millioner, ikke blir en del av den endelige budsjettavtalen og forliket.

03.12.2020

En førjulshilsen fra leder til våre medlemmer

En hilsen til kolleger og medlemmer etter dagens informasjonsmøte fra arbeidsgiver om smittevern og julas gudstjenester (oppdatert smittevernveileder)

03.12.2020

Fagforbundet teoLOgene vil ikke benytte seg av Wiss Air

Fagforbundet teoLOgene har lagt merke til at lavprisflyselskapet Wizz Air vil nekte de ansatte å inngå tariffavtale og at selskapet arbeider aktivt i mot retten til fagorganisering for sine ansatte.

24.11.2020

UTSATT ÅRSMØTE

Styret i Fagforbundet teoLOgene har i styremøtet 5.november vedtatt å utsette fagdag/årsmøte 2021 satt opprinnelig til 26-27. jan. til ny dato 27.-28.04.21 i Oslo

09.11.2020

Brudd i forhandlingene

SISTE:Fagforbundet brøt i natt forhandlingene med KA i tarifforhandlingene. Kommentar fra leder i Fagforbundet teoLOgene Thore Wiig Andersen. Fagforbundet teoLOgene mener det var helt riktig å bryte forhandlingene. Tilbudet fra arbeidsgiver innebærer en lønnsnedgang for nyansatte prester, i en situasjon der vi allerede sliter med rekrutteringen gir ikke dette et grunnlag for videre forhandlinger.

30.10.2020

Hovedtariffforhandlinger i KA

Fagforbundet teoLOgene forventer at arbeidsgiver tar inn over seg den alvorlige rekrutteringssituasjonen for presteskapet og sikrer et rekrutterende lønnsnivå også i fremtiden. En lønnsnedgang er uholdbar.

29.10.2020

Pressemelding fra Fagforbundet teoLOgene 16.10.20.

Ordinasjon og kollegiefellesskap

16.10.2020