Arkiv for artikler til «Aktuelt»


UTSATT ÅRSMØTE

Styret i Fagforbundet teoLOgene har i styremøtet 5.november vedtatt å utsette fagdag/årsmøte 2021 satt opprinnelig til 26-27. jan. til ny dato 27.-28.04.21 i Oslo

09.11.2020

Brudd i forhandlingene

SISTE:Fagforbundet brøt i natt forhandlingene med KA i tarifforhandlingene. Kommentar fra leder i Fagforbundet teoLOgene Thore Wiig Andersen. Fagforbundet teoLOgene mener det var helt riktig å bryte forhandlingene. Tilbudet fra arbeidsgiver innebærer en lønnsnedgang for nyansatte prester, i en situasjon der vi allerede sliter med rekrutteringen gir ikke dette et grunnlag for videre forhandlinger.

30.10.2020

Hovedtariffforhandlinger i KA

Fagforbundet teoLOgene forventer at arbeidsgiver tar inn over seg den alvorlige rekrutteringssituasjonen for presteskapet og sikrer et rekrutterende lønnsnivå også i fremtiden. En lønnsnedgang er uholdbar.

29.10.2020

Pressemelding fra Fagforbundet teoLOgene 16.10.20.

Ordinasjon og kollegiefellesskap

16.10.2020

Årsmøte og fagdager 26.-27.januar 2021

Velkommen til årsmøte og fagdager for Fagforbundet teoLOgene 26.-27.Januar. 2021.

06.10.2020

06.10.2020

KLIMA

arbeidsgruppen KLIMA har arbeidet frem en rapport for styret i teoLOgene. Fagforbundet teoLOgene ønsker å være fremoverlent i sitt arbeid med handlingslan og yrkespolitiske plattform og har derfor på sitt styremøte 25.8.2020 vedtatt følgende

06.10.2020

KLIMA

Arbeidsgruppe KLIMA har lagt frem en rapport og presentert sin Fagforbundet teoLOgene er opptatt av å være fremoverlent og proaktive i sin saksbehandling og har derfor vedtatt følgende dokument på sitt styremøte 25.8.2020.

06.10.2020

Den nye trossamfunnsloven er vedtatt

Tirsdag 14. april vedtok Stortinget den nye Trossamfunnsloven. Komiteen merket seg engasjementet for fellesrådet, men lovreguleringen Fagforbundet ønsket seg uteble. Derimot er kirketjener og kirkemusiker fortsatt med!

23.04.2020