Stipendordninger

Kompetanse med på jobben (Foto: Illustrasjon, Titti Brun)

Studerer du eller vurderer å gjøre det? Nå nærmer det seg søknadsfrist for høstens runde med stipender.

11.09.2020 av Cathrine Ertsås

Fagforbundet Post og finans

Er du medlem i Fagforbundet Post og finans (tidligere Postkom) kan du søke på dette stipendet.

Du kan søke om stipend til stort sett alle typer utdanning, men studiet eller kurset skal fortrinnsvis gi godkjente studiepoeng.  Dette kan f.eks. gjelde høyskoleutdanning, universitet, videregående skole eller fagbrev. Men vi vurderer også søknader som ikke gir godkjente studiepoeng.

Du må ha vært medlem i minst ett år og ha jobbet minimum 50% det siste året. Vi dekker inntil 7.500kr for kortere studier og inntil 25.000 for lengre studier. Se fullstendige  retningslinjerne på www.postkom.no under Medlemssenter, klikk deretter på Utdanningsstipend 

Der finner du også søknadsskjema.

Har du sprøsmål? Kontakt medlemsservice på: 

E-post: postogfinans@fagforbundet.no
Telefon: 23 06 40 00

Søknadsfrist: 1. oktober 2020

Posten Norge

Denne stipendordningen gjelder for dere som er ansatt i Posten Norge AS (morselskapet) med minimum 50% stilling.

Stipendet har bakgrunn i overenskomsten mellom Fagforbundet Post og finans (Postkom) og Posten Norge AS. Formålet med stipendordningen er å motivere medarbeidere til livslang læring.

Du kan søke om inntil 50 000kr per stipend for støtte til kortere eller lengre utdanning. 

Mer informasjon om stipendordningen finner du på intranett under Stipendordning for Posten Norge AS eller ved å søke på ordet «Stipend». I tillegg ligger det som utlysning under «Ledige stillinger».  

Har du spørsmål? Kontakt din nærmeste leder eller HR på:

E-post: hr-senteret@posten.no
Telefon: 24 08 80 00

Søknadsfrist: 30. september 2020