Hva betyr det for deg at Postkom blir en del av Fagforbundet?

1. januar 2020 ble alle Postkoms medlemmer overført til Fagforbundet. Det meste vil fortsette som før i din hverdag som medlem, men et par endringer blir det:

02.01.2020 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 09.03.2020

Målet vårt er at du som medlem skal merke minst mulig av endringene i hverdagen og at du fortsatt enklest mulig skal finne informasjon og komme i kontakt med oss når du har behov for det.

 • Yrkesaktive medlemmer forholder seg til de samme tillitsvalgte på alle nivåer. 
 • Kretsene fortsetter som før, bortsett fra at de blir fagforeninger i Fagforbundet. Det er de samme tillitsvalgte du møter der i 2020 som nå. Nye navn er:
  • Fagforbundet Post Nord-Norge
  • Fagforbundet Post Midt-Norge
  • Fagforbundet Post Vestlandet
  • Fagforbundet Post Østlandet
  • Fagforbundet Post Oslo og omegn
  • Fagforbundet Finans og Teknologi
 • Medlemskontingenten justeres fra 1,20% til 1,24% (For medlemmene i LO Finans forblir kontingenten uendret.)
 • Samtlige forsikringer videreføres.
 • Du kan fortsatt leie våre hytter og leiligheter.
 • Posthornet vil fortsatt bli sendt ut til medlemmene.
 • Du vil i tillegg få tilsendt Fagforbundets medlemsblad: Fagbladet.
 • Medlemssenteret vil få nytt telefonnummer: 23 06 40 00. (Det gamle nummeret vil fungere i en kort overgangsperiode),
 • E-post sendes til eksisterende e-postadresser inntil videre. 
 • Nettsiden vil bestå inntil videre.
 • Ny adresse: Fagforbundet, Boks 7003 St.Olavsplass, 0130 Oslo (Merk gjerne med: Fagforbundet Post og finans.)
 • Postkom flytter fra Møllergata 10 til Keysersgate 15 i Oslo. 

Nettsiden vil oppdateres jevnt og trutt etter hvert som ting faller på plass, og det skal informeres godt når det skjer endringer som påvirker deg og ditt medlemskap.