Prostatakreft er godkjent som yrkesskade for brannmenn

Forbundsadvokatene Anne-Gry Rønning-Aaby og Eirin Lillehof har kjempet i fem år for at brannmenn skal få godkjent kreft som yrkesskade. 12. desember 2017 fikk de endelig medhold. (Foto: Per Flakstad, Fagbladet.)

Fagforbundet og brannmennene vant endelig frem i Trygderetten og i NAV-systemet med en yrkesskadesak for en brannmann med prostatakreft. Seieren vil kunne få positive følger for flere brannmenn.

13.12.2017 av Marianne Billing
Sist oppdatert: 15.12.2017

Prostatakreft er nå godkjent som yrkesskade for brannmenn. Dette kan få konsekvenser for brann- og redningspersonell over hele landet

– Jeg er fortsatt oppunder taket av lettelse, sier brannmann Frode Tufte i Bergen. Etter et langt liv i brann- og feiervesen er han satt ut av kreft. Nå har brannmennene vunnet fram; Nav godkjenner prostatakreft som yrkessykdom likestilt med yrkesskade.

Sakene er ført av forbundsadvokatene Eirin Lillehof og Anne-Gry Rønning-Aaby, som har jobbet fem år med brannmenn og kreft. Etter flere runder i Trygderetten og i NAV-systemet, har brannmennene endelig blitt hørt. Fagforbundet antar at denne viktige seieren vil få positive følger for andre brannmenn.

Brannmenn med kreft - ta kontakt!

– Vi er veldig glad for vedtakene, og tilfreds med at Fagforbundets arbeid med disse sakene har gitt resultater. Vi oppfordrer andre brannmenn og feiere som er blitt eksponert for branner og farlige stoffer og har fått påvist sykdom, om å ta dette med fastlege for vurdering av mulig yrkessykdom, og deretter melde yrkesskade til Nav eller arbeidsgivers forsikringsselskap, sier Fagforbundets advokater Anne-Gry Rønning-Aaby og Eirin Lillehof.

Les hele saken «Gjennombrudd for brannmenn – prostatakreft er nå godkjent som yrkesskade» i Fagbladet

Vil ha flere krefttyper godkjent som yrkesskade

– Det er flere kreftformer som kan spores tilbake til jobben som brannkonstabel eller feiere. Nå har vi fått gjennomslag for at prostatakreft kan forårsakes av jobben. Nå fortsetter jobben med å dokumentere yrkesskade ved andre tilfeller av kreft, sier Rønning-Aaby og Lillehof.

Ta kreftfaren på alvor – beskytt deg mot farlig røyk!

Norsk Brannmannsforum, Fagforbundet og LO utarbeidet et hefte som tar sikte på å bidra til å redusere risikoen for eksponering av kreftframkallende stoffer blant brann- og redningspersonell. De ansattes helse skal være av avgjørende betydning for hvordan man organiserer arbeidet og eksponering og risiko skal reduseres så mye som mulig.

Internasjonale undersøkelser har fastslått en klar sammenheng mellom eksponering av giftig røyk og økt kreftfare.

Norsk Brannmannsforum, Fagforbundet og LO oppfordrer alle brann- og redningsvesen til å ta kreftfaren på alvor og igangsette tiltak for å redusere eksponeringen.