Sentrale tillegg og garantert årslønn fra 1. juli 2017

Stillingsbetegnelse Lønnstillegg per 1.7.2017 Garantert årslønn per 1.7.2017
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 6 500 288 500
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 7 000 333 300
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning Ny stillingsbetegnelse 353 300
Stillinger med krav om høgskoleutdanning 2 500 376 200
Lærer 2 % av grunnlønn per 30.4.2017 376 200
Stillinger med krav om høgskoleutdanning m/ ytterligere spesialutdanning 0 415 800
Adjunkt 2 % av grunnlønn per 30.4.2017 415 800
Adjunkt med tilleggsutdanning 9 200 466 200
Stillinger med krav om mastergrad 29 700 489 800
Lektor 9 700 489 800
Lektor med tilleggsutdanning 10 000 505 900
Stillingsbetegnelse Lønnstillegg per 1.7.2017 Garantert årslønn per 1.7.2017
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 6 500 294 000
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 7 000 339 700
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning Ny stillingsbetegnelse 359 700
Stillinger med krav om høgskoleutdanning 2 500 383 700
Lærer 2 % av grunnlønn per 30.4.2017 383 700
Stillinger med krav om høgskoleutdanning m/ ytterligere spesialutdanning 0 424 200
Adjunkt 2 % av grunnlønn per 30.4.2017 424 200
Adjunkt med tilleggsutdanning 9 400 475 600
Stillinger med krav om mastergrad 29 800 499 500
Lektor 9 800 499 500
Lektor med tillegsutdanning 10 200 516 000
Stillingsbetegnelse Lønnstillegg per 1.7.2017 Garantert årslønn per 1.7.2017
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 6 500 288 500
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 7 000 333 300
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning Ny stillingsbetegnelse 353 300
Stillinger med krav om høgskoleutdanning 2 500 376 200
Lærer 2 % av grunnlønn per 30.4.2017 376 200
Stillinger med krav om høgskoleutdanning m/ ytterligere spesialutdanning 0 415 800
Adjunkt 2 % av grunnlønn per 30.4.2017 415 800
Adjunkt med tilleggsutdanning 9 200 466 200
Stillinger med krav om mastergrad 29 700 489 800
Lektor 9 700 489 800
Lektor med tillegsutdanning 10 000 505 900
Stillingsbetegnelse Lønnstillegg per 1.7.2017 Garantert årslønn per 1.7.2017
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 6 500 288 500
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 7 000 333 300
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning Ny stillingsbetegnelse 353 300
Stillinger med krav om høgskoleutdanning 2 500 376 200
Lærer 2 % av grunnlønn per 30.4.2017 376 200
Stillinger med krav om høgskoleutdanning m/ ytterligere spesialutdanning 0 415 800
Adjunkt 2 % av grunnlønn per 30.4.2017 415 800
Adjunkt med tilleggsutdanning 9 200 466 200
Stillinger med krav om mastergrad 29 700 489 800
Lektor 9 700 489 800
Lektor med tillegsutdanning 10 000 505 900
Stillingsbetegnelse Lønnstillegg per 1.7.2017 Garantert årslønn per 1.7.2017
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 6 500 288 500
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 7 000 333 300
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning Ny stillingsbetegnelse 353 300
Stillinger med krav om høgskoleutdanning 2 500 376 200
Lærer 2 % av grunnlønn per 30.4.2017 376 200
Stillinger med krav om høgskoleutdanning m/ ytterligere spesialutdanning 0 415 800
Adjunkt 2 % av grunnlønn per 30.4.2017 415 800
Adjunkt med tilleggsutdanning 9 200 466 200
Stillinger med krav om mastergrad 29 700 489 800
Lektor 9 700 489 800
Lektor med tillegsutdanning 10 000 505 900
Stillingsbetegnelse Lønnstillegg per 1.7.2017 Garantert årslønn per 1.7.2017
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 6 500 288 500
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 7 000 333 300
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning Ny stillingsbetegnelse 353 300
Stillinger med krav om høgskoleutdanning 2 500 376 200
Lærer 2 % av grunnlønn per 30.4.2017 376 200
Stillinger med krav om høgskoleutdanning m/ ytterligere spesialutdanning 0 415 800
Adjunkt 2 % av grunnlønn per 30.4.2017 415 800
Adjunkt med tilleggsutdanning 9 200 466 200
Stillinger med krav om mastergrad 29 700 489 800
Lektor 9 700 489 800
Lektor med tillegsutdanning 10 000 505 900