Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Lønn og avtaler

Fagforbundets aller viktigste jobb er å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsforhold.

Fagforbundets mål er at alle skal ha ei lønn å leve av og ei arbeidstid til å leve med. En solidarisk lønnspolitikk betyr at vi må heve lønna til de lavlønte.

På vegne av deg forhandler vi med arbeidsgiversiden om lønn, pensjoner og andre rettigheter. Sammen får vi gjennomslag for våre krav. Jo flere vi er, desto står sterkere står vi.

Når et lønnsoppgjør er ferdig forhandla, går resultatet til uravstemning blant medlemmene.

Tariffområder

Aktuelt

Vis alle
AFP – en god ordning for mange

AFP – en god ordning for mange

– Rapporten viser at AFP er en god ordning for svært mange arbeidstakere, men også at den har noen svakheter, sier LOs...

Hoved­avtale­forhandlinger i kommune­sektoren har startet

Hoved­avtale­forhandlinger i kommune­sektoren har startet

Hver gang Fagforbundet forhandler om lønn og rettigheter for deg, er det regler for hvordan det skal gjøres. Disse reglene...

Avlastere og besøks­hjem får tariffavtale

Avlastere og besøks­hjem får tariffavtale

Fagforbundet og KS har opprettet ny tariffavtale. – Vi er glade for at arbeids­forholdene for avlastere og besøkshjem...

I mål med avtale med Uloba

I mål med avtale med Uloba

Forhandlingene mellom Fagforbundet og Uloba for personlige assistenter og funksjonsassistenter er ferdig.

Pensjon i norske barnehager

Pensjon i norske barnehager

Det store flertallet av barnehageansatte i Norge har gode pensjonsordninger. Mange er forhandlet fram av Fagforbundet og andre...

Tariffoppgjøret for tannhelsesekretærer i havn

Tariffoppgjøret for tannhelsesekretærer i havn

Fagforbundet har forhandlet fram lønnsregulering for annet avtaleår vedrørende Mønsteravtale for...

Enighet i mellomoppgjøret for kirka

Enighet i mellomoppgjøret for kirka

Det er enighet i forhandlingene mellom Fagforbundet og KA - for ansatte i bispedømmene og kirkerådet.

Enighet i lønnsoppgjøret for ansatte i KA

Enighet i lønnsoppgjøret for ansatte i KA

Det er enighet i forhandlingene mellom Fagforbundet og KA - Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.

Enighet i helse-utdanning-kultur-oppgjøret

Enighet i helse-utdanning-kultur-oppgjøret

Fagforbundet har kommet til enighet i oppgjøret med Virke helse, utdanning og kultur (HUK), og er fornøyde med et resultat...

Enighet i Akasia – streiken avsluttes

Enighet i Akasia – streiken avsluttes

Den tvungne meklingen i Akasia førte til at partene ble enige om nye tariffavtaler. Pensjonsstriden er løst og de ansatte...

Enighet i lønnsforhandlingene for ansatte i FUS-barnehager

Enighet i lønnsforhandlingene for ansatte i FUS-barnehager

Fagforbundet kom til enighet med FUS torsdag 1. juni i årets mellomoppgjør. Forhandlingsdelegasjon er fornøyd med...

Akasia-streiken trappes opp

Akasia-streiken trappes opp

Mandag 29. mai går 76 nye ansatte ut i streik for pensjonene sine, og da er til sammen 357 ansatte i streik.