Mandag 30. november 2020
Brannforebyggerkonferansen 2020 - NY DATO

30
nov.
2020
09:00
01
des.
2020
15:00

Sted

Quality Hotel River Station, Dr. Hansteins gate 7, 3044 Drammen

Arrangør

Fagforbundet og Fagakademiet

Fagakademiet i samarbeid med Fagforbundet inviterer til nasjonal konferanse med aktuelle temaer. Kom til Drammen og møt kollegaer fra hele landet til ny lærdom og erfaringsutveksling!

 

Målgruppe

Feiere, forebyggende personell og tilsynspersonell i brann- og feiervesen.

Innhold

Konferansen vil være en møteplass med faglig innhold og erfaringsutveksling. Følgende temaer vil bli behandlet:

  • Feieryrket i endring?
  • Rekruttering til yrket
  • Ny fagutdanning, ny læreplan
  • Grunnleggende om aktuelt lovverk; saksbehandlingsregler, forvaltningsloven, varslingsregler, taushetsplikt, opplysningsplikt, forskrift om feiing og tilsyn 
  • Varsling til helsemyndigheter ved avdekking av kritikkverdige forhold
  • Forebygging og tilsyn hos utsatte grupper, samarbeid med helsevesen, Trygg hjemme
  • Håndtering av vanskelige situasjoner, kommunikasjon med aggressive/ustabile personer 
  • Tilsyn og feiing av fritidseiendommer
  • HMS og utvikling av sikkerhetsutstyr 
  • Særaldersgrense og pensjon