Fem gode grunner til å ikke kutte i sykelønna

Å kutte i sykelønna vil være urettferdig, avhengig av yrke og arbeidssituasjon, og det vil særlig ramme kvinner, lavtlønnede, kronikere og arbeidstakere i fysisk krevende yrker.

21.02.2018 av Informasjonsavdelinga

Sykelønnsordningen gir trygghet for inntekt selv om man blir syk. Man betaler skatt når man jobber, til gjengjeld får man blant annet sykelønn.

Kutt i sykelønna er urettferdig og slår ut veldig forskjellig etter hvilket yrke man har. Mange har stor fleksibilitet, kan «jobbe hjemme» eller avspasere om de er syke en dag. Andre må melde seg syke. Det er urettferdig. 

Kutt i sykelønna rammer kvinner og lavtlønte. En reduksjon i folketrygdens nivå vil innebære en omfordeling med klar tendens fra lavere lønte til høyere lønte og fra kvinner til menn.

Bra at folk er hjemme når man er syk! Å holde seg hjemme et par dager ved smittsom sykdom er smart av mange grunner. Man unngår å smitte kolleger, pasienter eller kunder. Mange syke på jobb kan gjøre at det totale sykefraværet dermed stiger. 

Karensdager har liten effekt på sykefraværet. Det er tvilsomt om karensdager vil få ned sykefraværet i de hele tatt. Korte sykefravær utgjør bare én prosent av sykefraværet. I Norge har ikke sykefraværet økt siden 1980-tallet når man kontrollerer for konjunkturer og yrkesdeltakelse.