Nyheter

Hvordan forhindre konkurranseutsetting i Spekter-området

Veilederen er en hjelp til tillitsvalgte i arbeidet med å unngå fragmentering av spesialisthelsetjenesten ved at enkelte tjenester blir konkurranseutsatt.

Hvordan begrense bruk av bemanningsbyråer i kommunal sektor

Bemanningsbyrådirektivet har åpnet for bruk av bemanningsbyråer i privat og offentlig sektor. Fagforbundet er svært bekymret for utviklingen i bemanningsbransjen og mener den truer det organiserte arbeidslivet i Norge.

Hvordan forhindre konkurranseutsetting i KS-området

Denne veilederen gir fagforeningen og tillitsvalgte i kommunene konkrete innspill til arbeidet for å hindre konkurranseutsetting. Offentlige tjenester i egenregi sikrer våre medlemmer og kolleger mot dårligere lønns- og arbeidsvilkår.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?