Verktøy for tillitsvalgte

Verktøykasse mot konkurranseutsetting i sykehus

Konkurranseutsetting rammer Fagforbundets yrkesgrupper. Derfor har vi laget en «verktøykasse» om konkurranseutsetting i sykehus. Den kan brukes av fagforeninger og tillitsvalgte i sykehus til å informere og arrangere temamøter for medlemmer.