Det lønner seg for kommunene å gjøre jobben sjøl

Fagforbundets nestleder SIssel M. Skoghaug (Foto: Jan Lillehamre)

En ny forskningsrapport, "Kommersialisering av fellesgodene", slår fast at det lønner seg for kommunene å drive helse- og omsorgstjenestene sine sjøl, framfor å sette dem ut på anbud.

29.10.2018 av Fanny Voldnes og Nils Fredrik Hansen
Sist oppdatert: 29.11.2018

Høgskolen i innlandet har laget rapporten «Kommersialisering av fellesgodene» på oppdrag fra LO og Fagforbundet. Rapporten har blant undersøkt hva som skjer med lønn og skatteinntekter når offentlige tjenester blir konkurranseutsatt.

Ideelle skvises ut av barnehagene

Rapporten viser en klar utvikling der ideelle barnehageeiere erstattes av kommersielle. For barnehager øker antallet kommersielle barnehager på bekostning av de ideelle. 

– Jeg er bekymra over at antallet kommersielle aktører i barnehagene øker på bekostning av de ideelle. Det er stikk i strid med det målet Stortinget har vedtatt så seint som i 2016, slår Fagforbundets nestleder Sissel M. Skoghaug fast.

 
Barnehager etter eieform
Infogram

– Denne rapporten viser oss at kommunene i større grad må verne ideell sektor, og at vi trenger en regjering med en politikk som legger til rette for det, sier Sissel M. Skoghaug, nestleder i Fagforbundet. 

Lavere lønn 

Forskernes nye tall viser dessuten at det er høyere lønn i kommunale barnehager og kommunale sykehjem enn i de kommersielle. I gjennomsnitt er lønnsnivået vel fire prosent høyere når kommunene drifter selv. Dette bekrefter at medlemmer i Fagforbundet taper lønn og pensjon ved konkurranseutsetting. 

– En av grunnene til at de kommersielle overtar, er at de ideelle tradisjonelt har lønns- og pensjonsutgifter på linje med de offentlige barnehagene. Dermed har de ikke kunnet konkurrere med de kommersielle. Dette har også ført til «tariffhopping» i sektoren, det vil si at barnehager har byttet arbeidsgiverforening for å få lavere utgifter til lønn og pensjon. Det er dermed våre medlemmer som betaler for konkurranseutsetting av disse tjenestene. Det finner vi oss ikke i. Hva er innovativt med det? spør Sissel M. Skoghaug, nestleder i Fagforbundet.

Høyere skatteinntekter

Men det leder også til en annen viktig konklusjon i rapporten, nemlig at egenregi gir høyere skatteinntekter til staten enn når tjenester utføres av kommersielle. Det kommer hovedsakelig av at lønn er den viktigste kostnaden ved framskaffelse av fellesgoder.  Lønningene til arbeidsfolk er det som skaper storparten av statens skatteinntekter, faktisk rundt 80 prosent.  

Rapporten viser videre hvordan barnehageselskap bruker skatteplanlegging for å redusere egen skatt. Og at de utenlandskeide selskapene flytter overskudd fra Norge til utlandet. På denne måten flyttes skattepenger, ment for offentlige tjenester, over til eierselskaper i andre land og til eierne - helt lovlig.

Tjener på å selge barnehager

I alt ni barnehageselskap er også analysert i forbindelse med salg av barnehager. De fikk tilsammen en salgsgevinst på 639 millioner. Det er to årsaker til at kommersielle barnehager er så lønnsomme for eierne; tilskuddsordningen for private barnehager og salg av barnehager, viser forskningsrapporten.

Lavere utgifter til pensjon

Tilskuddsordningen gir private barnehager et minimumstilskudd til pensjon på 13 prosent av kommunalt lønnsnivå, mens utgiftene de private har ikke utgjør mer enn fem-seks prosent. Systemet virker slik at jo lavere pensjonsutgifter den private har, dess bedre blir lønnsomheten. Når det gjelder salg av barnehager, blir prisen veldig høy fordi den beregnes ut fra framtidige kommunale tilskudd som er sikre inntekter. 

}