Arkiv for artikler til «Aktuelt om pensjon»


Regjeringen angriper særaldersgrensene hardt

– Vi har visst at noe ville komme fra regjeringen med forslag om å fjerne plikten til å fratre ved oppnådd særaldersgrense, men at de skulle gå så langt, hadde vi ikke ventet. Dette sier daglig leder i LO Kommune, Pål Skarsbak.

25.06.2020

- Regjeringa undergraver pensjonsavtale for arbeidstakere med særaldersgrense

Regjeringa vil endre reglene slik at det ikke lenger er plikt å gå av ved oppnådd særaldersgrense. LO går imot endringene. – Det kan gå på sikkerheten løs, sier 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik.

18.06.2020

Seint lønnsoppgjør og pensjon

Hvis man går av med pensjon i løpet av sommeren og tidlig høst vil man få etterberegnet pensjonen når det foreligger et resultat for årets lønnsoppgjør, melder KLP. Dette er i tråd med tariffavtalen, men det er viktig at det tydeliggjøres i et spesielt år.

23.04.2020

Erna vil fjerne tillegget for uføre som blir alderspensjonister

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 fjernes tillegget for uføre som blir alderspensjonister og tilskuddet til pensjonister som forsørger ektefelle og barn. Unge uføre som får arbeidsavklaringspenger får 60 000 mindre å rutte med i året, og skal klare seg på 130 000.

15.04.2020

Pensjonert personell i helsetjenesten kan jobbe uten å tape pensjon

Både i sykehusene og i kommunesektoren blir det nå mulig for alt personell i helsetjenesten å jobbe uten å tape pensjonsrettigheter. I helseforetakene omfatter ordningen alle kategorier arbeidstakere, mens i kommunesektoren omfatter ordningen til nå kun personell som jobber i helsetjenesten.

18.03.2020

Regjeringen raserer tidligpensjon for dem som trenger det mest

– Fagforbundet mener det er hjerterått at regjeringa slår hånda av dem med de mest krevende yrkene. Det gjorde de ved å legge fram et så dårlig forslag til regler for særaldersgrenser at det ble sammenbrudd i forhandlingene, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

13.02.2020

Sammenbrudd i forhandlingene om særaldersgrenser

I dag brøt YS, LO og Unio forhandlingene om ny pensjonsordning for arbeidstakere med særaldersgrense.

12.02.2020

Innspurt for nye pensjonsregler for særaldersgrenser

12. februar er ny frist for å forhandle fram nye pensjonsregler for personer med særaldersgrenser, tilpasset ny offentlig tjenestepensjon.Statsrådskifte gjorde det nødvendig med noen dager ekstra i forhold til planen.

09.01.2020

Historisk seier – pensjon fra første krone i sykehusene

LO-stat, deriblant Fagforbundet, og YS vant en knusende seier i Rikslønnsnemnda. De to arbeidstakerorganisasjonene fikk fullt gjennomslag for hovedkravet om pensjon fra første krone.

07.11.2019

Utsetter avklaring av alderspensjon for de med særaldersgrensene i offentlig sektor

Forhandlingsfristen for alderspensjon for flere hundre tusen offentlig ansatte med særaldersgrense er utsatt. Partene er enige om at de trenger mer tid til å vurdere ulike modeller for nye særaldersgrenser i offentlig sektor.

31.10.2019