Forhandlingene om offentlig tjeneste­pensjon starter 7. februar

Rapporten fra første fase i pensjonsforhandlingene for offentlig sektor, er klar. Dermed kan selve forhandlingene starte. 

04.02.2018 av Nils Fredrik Hansen
Sist oppdatert: 05.02.2018

LO, Unio, YS, Akademikerne, KS, Spekter og Arbeids- og sosialdepartementet ble før jul enig om en avtale for det videre arbeidet med offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor.

Prosessen fram til nå har vært lang og utfordringene står i kø.

– Fagforbundet vil ta vare på viktige verdier i den ordningen vi har i dag, samtidig som vi må fornye den. I dag er tjenestepensjonsordningen i offentlig sektor slik at den er lik for kvinner og menn, den varer livet ut og det er mulig å forutse hva man kommer til å få i pensjon. Alle disse særtrekkene må videreføres, sier Fagforbundets leder, Mette Nord.

Avtalen legger opp til et løp i to faser; i første fase ble det utarbeidet en rapport som skal være underlag for forhandlingene, som utgjør fase to.

Første forhandlingsmøte er onsdag 7. februar.