Jobbene er like tunge selv om folk lever lenger

Fagforbundets leder, Mette Nord. (Foto: Jan Lillehamre / Fagforbundet)

Fagforbundets leder Mette Nord mener det er fornuftig å se på sær­alders­grensene i forbindelse med forhandlingene om en ny offentlig tjenestepensjon, men å fjerne dem helt er ikke et alternativ.

10.01.2018 av Nils Fredrik Hansen

- Jobbene er jo ikke blitt noe lettere, selv om vi lever lenger. Det må en ny pensjonsordning ta hensyn til. Derfor blir det for enkelt å bare kutte særaldersgrensene, sier Mette Nord.

God grunn for særaldersgrenser

Fagforbundets store grupper med særaldersgrenser er hjelpepleiere, helsefagarbeidere, renholdere og hjemmehjelpere. Disse har 65 års aldersgrense.

Dette er yrkesgrupper med mye fysisk arbeid, høy uførerisiko, og hvor det er få som har vesentlig med arbeidsinntekt etter at de først har sluttet.

Andre yrkesgrupper i Fagforbundet har 60 års aldersgrense, som for eksempel brann og ambulanse. De er i en annen situasjon. Spesielt i brann er det krevende fysiske krav, og som det av sikkerhetsmessige hensyn er vanskeligere å oppfylle når man begynner å bli voksen. 

Dersom man skal tilby tidligere brannmenn andre jobber, så må de jobbene finnes. Og det er en utfordring. Det må jo være reelle jobber og ikke «oppbevaring». 

Grupper med særaldersgrense må tas hensyn til i ny tjenestepensjon

Det er viktig at alle disse yrkesgruppene blir godt ivaretatt i en ny offentlig tjenestepensjon. De kravene disse yrkene medfører, gjør det vanskelig for de ansatte å kompensere fullt ut for levealdersjusteringen.  

Fagforbundets mål i første omgang er å finne ut hvordan pensjonen skal regnes ut for dem som i dag har særaldersgrenser. - Deretter forventer vi at regjeringen vil utfordre oss på hvem som skal ha særaldersgrenser i framtida, men det blir en annen diskusjon, sier Mette Nord.

Særaldersgrensene kan endres, men ikke fjernes helt

Når det gjelder hvilke grupper det er viktig å opprettholde særaldersgrensa for, så  kommer vi til å vurdere nøye hvilke yrker og stillinger som har størst belastning og høy risiko for uførhet.

- Det betyr imidlertid ikke at alt skal være som det har vært, men det kan finnes grupper som ikke har særaldersgrenser som bør ha det, og det kan finnes grupper som i dag har særaldersgrenser som ikke lenger har samme behovet som før. Dette er forhold vi er forberedt på å komme tilbake til når ny pensjonsordning er avklart og på plass, sier Mette Nord.

 

Les mer om særaldersgrenser i Fafos rapport fra 2006: «Slitne kvinner og farlige menn»