Fagforbundet vil finne løsning for ny offentlig tjenestepensjon

Mellomoppgjøret 2015 KS Forhandlingsleder i LO Kommune Mette Nord. (Foto: Fagforbundet)

– Dagens tjenestepensjonsordning må tilpasses den nye folketrygden på en bedre måte blant annet for at yngre medlemmer kan kompensere for levealdersjusteringen raskest mulig, sier Mette Nord.

18.12.2017 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 02.01.2018

LO, Unio, YS og Akademikerne er klare til å starte en prosess med å finne en løsning for endringer i offentlig tjenestepensjon.

En samlet løsning må ta flere hensyn. Forhandlingene vil bli vanskelige, og problemstillingene er komplekse, mener de fire organisasjonene.

–  Arbeidstakerorganisasjonene er innstilt på å finne helhetlige, samlende og gode løsninger for alle i offentlig sektor. Regjeringen har vært tydelig på at den ikke vil legge frem et lovforslag for Stortinget uten at partene er enige om ny ordning, sier Mette Nord

Offentlig tjenestepensjon er etter tariffoppgjøret 2009 og Stortingets senere behandling omfattet av flere innstramninger, bl.a. levealdersjustering, indeksering og ny uførepensjon.

Arbeidstakerorganisasjonene legger derfor til grunn at de endringene som skal gjøres i offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP denne gangen ikke er en sparereform.

Les Fagforbundets høringssvar om offentlig tjenestepensjon i Fagbladet: Fagforbundet slakter forslag til nye pensjonsregler