Overgangen til pensjonistlivet kan bli brutal for slitarane

Kvalitet i eldreomsorgen må tas på alvor. (Foto: Fagforbundet)

I åra framover må folk jobbe stadig lenger for å få ein god pensjon. Dei som ikkje klarer å stå løpet ut, slitarar som kvinner i tunge omsorgsyrke, blir taparane.

12.12.2017 av Informasjonsavdelinga

Dette skriv kommentator Hans K. Mjelva i Bergens Tidende i ein kommentar om  vanskane som ligg føre oss når det gjeld pensjon våren 2018.