Pensjon i norske barnehager

Barnehage illustrasjon (Foto: Fagforbundet)

Det store flertallet av barnehageansatte i Norge har gode pensjonsordninger. Mange er forhandlet fram av Fagforbundet og andre fagforbund. Men på dette området er det en ganske mange som faller utenfor.

04.09.2017 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 05.10.2017

I 2016 var det 5980 barnehager i Norge, ifølge Statisk sentralbyrå. Av dem var 2810 offentlige og 3170 private. Nesten alle de offentlige er drevet av kommunene. Nesten to tredeler (1940) av de private er medlemmer i Private barnehagers landsforbund (PBL)

Andre har tariffavtaler gjennom andre arbeidsgiverorganisasjoner. En tredje gruppe har et direkte avtaleforhold med Fagforbundet og/eller andre fagforbund, anslagsvis et sted mellom 250 og 350 barnehager. Tilbake står ca 1000 barnehager som ikke har tariffavtale. Disse er de store pensjonstaperne.

God PBL-ordning, særlig for de eldste

Den siste tida har pensjonsordningene i PBL blitt debattert. Det er en god ordning, i alle fall for de litt eldre arbeidstakerne. Den har likhetstrekk med ordningen i offentlig sektor. På enkelte områder er det litt bedre, på andre litt dårligere. Vi er stolte av denne pensjonsordningen som vi har fått til i forhandlinger og mekling med PBL, sier LO Kommunes forhandlingssjef, Pål Skarsbak.

Pål Skarsbakk, leder av LO Kommune

Felles for ordningene er at de skal gi en pensjon på et bestemt nivå fra man går av med pensjon og resten av livet. Før pensjonsreformen ga disse ordningene 66 prosent av lønna med minst tretti års opptjening. Med pensjonsreformen kom levealdersjustering, og dermed ble ordningene mindre gode for yngre personer.

Dette er taperne

Den tredelen av de private barnehagene som ikke har tariffavtale gjennom PBL eller andre tariffområder blir taperne i bransjen. Telemarksforskning følger økonomien i både offentlige og private barnehager hvert år på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. De sier at tallene for disse barnehagene er ufullstendige, men at det som foreligger av tall, tyder på at de ansatte får en lav pensjon.

Behov for reform

– Det er behov for å rydde opp i pensjonsforholdene i norske barnehager. Pensjonsordningene i offentlige barnehager og i PBL er gode for dem som snart skal gå av med pensjon. De vil ikke være gode for de som er unge i dag. De tusen barnehagene som gir forholdsvis dårlige ordninger til sine ansatte, får like mye penger til pensjon av sine hjemkommuner, som barnehagene med gode pensjonsordninger. Mellomlegget kommer ikke de ansatte til gode. Slik bør det ikke være.

Det er egentlig bare barnehagekjeden FUS/Trygge barnehager og barnehager knyttet til arbeidsgiverforeningen Virke som har valgt hybridpensjon, som er framtidsretta løsninger. Ordningen gir lik pensjon for kvinner og menn, varer livet ut og som gjør det lønnsomt å jobbe lenge. De er et eksempler til etterfølgelse, sier daglig leder i LO Kommune Pål Skarsbak.