Hele stillinger er bedre for alle

F.v. Kjersti Stenseng, partisekretær Arbeiderpartiet, Mette Nord, leder Fagforbundet og Ingrid Aune, ordfører Malvik kommune. (Foto: Renate Tårnes / Fagforbundet)

Heltidsstillinger gir mer trygghet, både for beboere som bruker tjenestene og for de ansatte. Arbeiderpartiet og Fagforbundet går derfor sammen om et heltidsløft foran lokalvalget til høsten, skriver leder i Fagforbundet Mette Nord og partisekretær i AP, Kjersti Stenseng i dette innlegget i Dagbladet.

22.02.2019 av Nils Fredrik Hansen

Hele stillinger, bedre for alle - Dagbladet 01 - Nyhetsklipp 22.02.2019 - Retriever

I dag jobber bare en av tre ansatte i helse- og omsorg i norske kommuner heltid. Det er altfor få. Mange ansatte har en ukentlig kamp for å sikre seg nok vakter, for å få en stor nok stillingsbrøk til at livet går opp.
Mange deltidsstillinger gir i tillegg mindre stabilitet for beboere som mottar tjenestene. Mange som får hjelp av helse og omsorgstjenestene, er i en fase av livet der trygghet og kjente personer å forholde seg til, er spesielt viktig. Det er godt å vite hvem som kommer på døra, spesielt om de skal gi deg pleie.

VI VEIT OGSÅ at det er kvinner som jobber mest deltid. Det gjelder de kvinnene som tjener minst og har de tyngste jobbene. Å jobbe for flere heltidsstillinger handler derfor ikke bare om trygghet og bedre kvalitet på tjenestene, men også om et mer likestilt og rettferdig samfunn.

NASJONALT HAR Arbeiderpartiet derfor i nært samarbeid med Fagforbundet fremmet flere forslag i Stortinget for å få flere heltidsstillinger. Vi ønsker å styrke retten til heltid i arbeidsmiljøloven, slik at det er arbeidsgiver som må bevise sitt behov for deltidsstilling. Ikke som i dag, hvor den enkelte ansatte må bevise sin rett til utvida stilling.
Vi har fremmet forslag om flere heltidsprosjekter i kommunene, slik det er gjennomført med gode resultater i blant annet Malvik og Sauherad. Og vi foreslår ikke minst 3,5 milliarder mer til kommunene, slik at de har rom for å satse på høyere bemanning i helse- og omsorgssektoren.

ALT DETTE BLIR imidlertid stemt ned av regjeringa. Derfor må Arbeiderpartiet og Fagforbundet i stedet gjøre jobben selv ute i kommunene.
Det har vi gjort i Bergen, hvor innleie og eksterne vikarer fra kommersielle byrå nå er bytta ut med en egen kommunal vikartjeneste med hele stillinger. Og i Bodø, hvor helsefagarbeideren Torgunn Gunnarsen, nå endelig har fått full stilling etter 20 år på deltid. Grunnen er at Arbeiderpartiet satte i gang en heltidsreform etter valgseieren i 2015. Og i Trondheim, som gjennom 16 år med rødgrønt styre, nå er blant de beste i landet på heltid.

SELV OM DET GJØRES mye bra i mange kommuner, må det likevel gjøres mye mer. Derfor løfter Arbeiderpartiet og Fagforbundet nå heltid som vår viktigste felles sak inn i lokalvalgkampen. Vi er rundt i hele landet og skolerer tillitsvalgte og kandidater. Slik kan de som blir folkevalgte etter 9. september, gå konkret til verks for å tilby flere heltidsstillinger og innføre en heltidskultur i sine kommuner.
DET HANDLER OM trygghet og rettferdighet for de ansatte, og for beboerne. Rett og slett, bedre for alle.