Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Pressemeldinger

Vis alle
Det er uakseptabelt at ESA forsøker å påvirke offentlige tjenester

Det er uakseptabelt at ESA forsøker å påvirke offentlige tjenester

Flertallsinnstillinga i en ny rapport ønsker å begrense kommunenes mulighet til å drive samfunnsnyttige tjenester....

Frykter for det trygge arbeidslivet med ny regjering

Frykter for det trygge arbeidslivet med ny regjering

Fagforbundet mener den nye politiske plattformen til regjeringa utgått fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre er lite...

Et budsjett for økte forskjeller

Et budsjett for økte forskjeller

– Dette er et budsjett for økte forskjeller. Den blåblå regjeringen legger opp til en utvikling der de som har...

Lønnsoppgjøret i kommunene

Lønnsoppgjøret i kommunene

Partene i mellomoppgjøret for de ansatte i kommunene møtes til kravoverlevering torsdag 27. april klokka 10.00. LO Kommune...

Espira-gruppen fortsetter satsing på tillitsvalgte

Espira-gruppen fortsetter satsing på tillitsvalgte

Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Espira-gruppen er enige om å satse på et styrket tillitsvalgtapparat i barnehagene....

Fagforbundets kandidat til nestleder i LO

Fagforbundets kandidat til nestleder i LO

Fagforbundets kandidat til nestleder i LO er Roger Haga Heimli (48). Valget til LOs ledelse skjer på LO-kongressen torsdag 11....

Systemsvikt i barnevernet - ikke ansattes skyld

Systemsvikt i barnevernet - ikke ansattes skyld

Helsetilsynets rapport fra 225 kommuner og bydeler viser at barn ikke får den hjelpen de har krav på. Dette er uakseptabelt....

Krever avklaring om pensjonsforhandlinger

Krever avklaring om pensjonsforhandlinger

Fagforbundet er positiv til at alle de fire store arbeidstakersammenslutningene. LO, Unio, YS og Akademikerne ber om at de på ny...

Reallønnsnedgangen må stoppes

Reallønnsnedgangen må stoppes

Teknisk beregningsutvalg (TBU) la i dag fram sin rapport med oversikt over lønns- og prisutviklingen i fjor, pluss at de kom...

Statsbudsjettet: Trår vannet mens de venter på valget

Statsbudsjettet: Trår vannet mens de venter på valget

Regjeringas forslag til statsbudsjett for 2017 smører pengene tynt utover uten å ta de store grepene. Det bidrar ikke nok...

Kan bli streik i private barnehager fra tirsdag

Kan bli streik i private barnehager fra tirsdag

Dersom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta ikke kommer til enighet om pensjon i mekling med arbeidsgiverorganisasjonen PBL innen...

Høyesterett styrker stillingsvernet for omsorgsarbeidere

Høyesterett styrker stillingsvernet for omsorgsarbeidere

I en fersk dom slår Høyesterett fast at en kvinne som har hatt oppdrag som støttekontakt og avlaster, er...

Uttalelser

Vis alle
Kampen mot arbeidslivskriminalitet må intensiveres

Kampen mot arbeidslivskriminalitet må intensiveres

Arbeidsmarkedskriminalitet har hittil vært mest vanlig i byggenæringen, utelivsbransjen, transportnæringen og...

Fagforbundet har nulltoleranse mot seksuell trakassering

Fagforbundet har nulltoleranse mot seksuell trakassering

Fagforbundet er landets største fagforbund og største kvinneorganisasjon. Vi har et stort ansvar for å si tydelig fra...

 Regjeringen må undertegne FN-avtalen om å forby atomvåpen

Regjeringen må undertegne FN-avtalen om å forby atomvåpen

Fagforbundet gratulerer International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) med fredsprisen, og gir samtidig sin støtte til...

Ta renovasjonen tilbake til kommunen

Ta renovasjonen tilbake til kommunen

Velferdsstatenes skatte- og avgiftsfinansierte tjenester drives alltid best i egenregi. Det offentlige har da direkte styring, og de...

Fagforbundet krever organisert arbeidsliv

Fagforbundet krever organisert arbeidsliv

Fagforbundet jobbet for regjeringsskifte. Medlemmene og norske arbeidstakere hadde vært tjent med en regjering som jobber for faste...

Så klart vi stemmer for trygge arbeidsplasser og bedre velferd

Så klart vi stemmer for trygge arbeidsplasser og bedre velferd

Stortingsvalget 11. september er svært viktig for Fagforbundets medlemmer. I snart fire år har Norge hatt den mest...

Vil ha en ny og framtidsretta nordområdepolitikk

Vil ha en ny og framtidsretta nordområdepolitikk

Det første tiåret med nordområdepolitikk har hatt et ensidig fokus på næringsutvikling og naturvitenskap....

Feil løsninger for framtidas velferd

Feil løsninger for framtidas velferd

Perspektivmeldinga: Regjeringa vil ha skattekutt, og mener nordmenn må jobbe mer og lenger for å finansiere velferdsstaten.

Fagforbundet oppfordrer til internasjonal handelsboikott av Israel

Fagforbundet oppfordrer til internasjonal handelsboikott av Israel

Fagforbundet støtter boikott, de-investeringer og sanksjoner som et ikke-voldelig, legitimt politisk virkemiddel, og som...

For mange fattige barn - politikerne må stoppe utviklinga

For mange fattige barn - politikerne må stoppe utviklinga

Nesten 100 000 barn vokser opp i fattigdom i Norge i dag. Stadig flere lever under fattigdomsgrensa. Fagforbundet mener at ansvarlige...

En sterk fagbevegelse gir mindre forskjeller

En sterk fagbevegelse gir mindre forskjeller

Sterke fagforeninger og kollektive, nasjonale tariffavtaler har vært en grunnpilar i det norske arbeidslivet og den norske...

Stopp sulteforinga av samisk kultur

Stopp sulteforinga av samisk kultur

For andre år på rad presenterer regjeringa et budsjett hvor det i praksis kuttes i støtten til samiske formål.

Mette Nord mener

Vis alle

Tariffavtale er mye mer enn lønn

Våren har sin egen puls, akkurat som tariffoppgjørene. Noen oppgjør er ferdige, andre pågår, mens noen er...

Tariffoppgjør i tøffe tider

April og mai er tariffoppgjørenes måneder. Både arbeidstakere og arbeidsgivere kvesser knivene for å stille best...

Usolidariske skattekutt øker ulikheten

Høyre- og Frp-regjeringa er i gang med sitt prosjekt som handler om å spenne bein på den norske...

Forutsigbar, kjønnsnøytral og livsvarig

I dag har vi som jobber i offentlig sektor en forutsigbar pensjon, en pensjon vi kan leve av og som varer livet ut.

Trepartssamarbeid for trygt arbeidsliv

Mange snakker om det nye arbeidslivet. Det handler blant annet om digitalisering, automatisering og robotisering.

Offentlig sektor i verdensklasse

Offentlig sektor i verdensklasse

Den blå regjeringa og næringslivet er besynderlig samkjørte. Dagen før statsbudsjettet legges fram, krever...

Et mer solidarisk Norge

Et mer solidarisk Norge

Dagen etter valget var en gledens dag. Det var fantastisk å våkne til et Norge som har sagt nei til privatisering,...

Medlemmene tror på rødgrønt arbeidsliv

Medlemmene tror på rødgrønt arbeidsliv

Nylig gjennomførte Fagforbundet en medlemsundersøkelse der vi blant annet spurte om hvilke politiske saker det er viktig...

Tør Erna og Siv endre kurs?

Det er ikke bare i alle andre land at ulikheten øker. Norge og de andre nordiske landene er på god vei.

Valgkamp i by og bygd

Valgkamp i by og bygd

Kommune og fylkestingsvalget er 14. september. Dette kommunevalget blir et spennende valg og kanskje det viktigste valget på mange...

Lønnsøkning og ansvarlighet

La det være sagt med en gang, det blir ikke et nulloppgjør for Fagforbundets medlemmer i kommunene ved dette...

Makan til tull om midlertidighet

Makan til tull om midlertidighet

Lederne i ungdomspartiene til Høyre, Venstre og FrP påstår at LO gjør det vanskeligere for ungdom å...

Folket sier nei

Folket sier nei

Vi har ikke for få midlertidige stillinger, vi har alt for mange, skriver fagforbundsleder Mette Nord i Dagsavisen.

Med Kripos mot arbeidslivskriminalitet

Det er ikke hver dag at Kripos vil ha de tillitsvalgte i LO med på laget.

Medlemmene våre sier nei takk

Midlertidighet er lik mer usikkerhet og større avhengighet av arbeidsgivers velvilje.

Høringer

Vis alle

Høringsuttalelse om hjelpemidler

Fagforbundet er skeptisk til mange av Hervik-utvalgets forslag om hjelpemiddelformidling.

Fagforbundet skeptisk til kommunalt pasientregister

Fagforbundet har uttalt seg om forskrift om Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR), som har vært på høring fra...

Nye momsregler svekker kommunøkonomien

Nye momsregler svekker kommunøkonomien

Fagforbundet har gitt svar på en høring fra Finansdepartementet om nye regler for momskompensasjon - som vil gagne...

Høringssvar til oppfølging av forslag til primærhelsetjenestemeldingen og oppgavemeldingen m.v.

Se vedlegg

Fagforbundets høringsvar til NOU 2015:17 Først og fremst

Fagforbundet har avgitt høringssvar til utredningen om et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader...

HØRING FORSLAG OM EN NY PLIKTBESTEMMELSE I HELSE- OG

HØRING FORSLAG OM EN NY PLIKTBESTEMMELSE I HELSE- OG

Fagforbundet stiller seg i utgangspunktet positiv til innføring av en egen pliktbestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven.

Krav om politiattester for personell i den kommunale helse og omsorgstjenesten

Fagforbundet støtter ikke det foreliggende forslag om å innføre krav til framlegging av politiattest for alt...

Samarbeid mot opprettelse av nytt kommunalt pasientregister

Norges Handikapforbund , Pensjonistforbundet og Fagforbundet har skrevet en felles høringsuttalelse til helse- og...

Kritisk til produktivitets­rapport

Kritisk til produktivitets­rapport

Fagforbundet har levert høringssvar til Produktivitetskommisjonen sin første rapport. Det er flere momenter med den...

Høringssvar - Strukturmeldinga

Fagforbundet vil advare mot en utvikling hvor økt grad av sentralisering flytter utdanningsinstitusjonenes fokus bort fra den...

Å høre til

Å høre til

NOU 2015:2 Å høre til - virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

Høringssvar barnehageloven

Høringssvar om endringer i barnehageloven

Leserinnlegg og kronikker

Vis alle
Det er profitten vi sier nei til, NHO.

Det er profitten vi sier nei til, NHO.

Det er ikke gründere i seg selv som er problemet, men det at de tjener seg rike på offentlige overføringer som skal...

Verre for kvinner i arbeidslivet

Verre for kvinner i arbeidslivet

«Forholdene for kvinner i arbeidslivet er blitt verre med Høyre og FrP i regjering», skriver Fagforbundets nestleder...

Arbeid og velferd er mulig uten olje

Arbeid og velferd er mulig uten olje

Vi kan skape 100 000 klimajobber gjennom en politisk styrt omstilling, og gjennom det vise ansvar for den ene kloden vi har, skriver...

Overser en hel yrkesgruppe

Dagsavisen skriver onsdag 28. september om forskningsprosjektet Gode barnehager for barn i Norge (GoBan). Forskningen viser at...

Unicare tar 9,8 millioner fra eldre­omsorgen i Oslo

I Aftenposten mandag 29. august forteller avisen om hvor mye de ansatte har fått til for de eldre på det privateide...

Kommersiell velferd må kontrolleres

Kommersiell velferd må kontrolleres

Det finnes mange eksempler på at konkurranseutsetting og privatisering av offentlige velferdsoppgaver ikke er en god oppskrift,...

Baklengs inn i framtida

Baklengs inn i framtida

– Vi tror at forslagene arbeidstidsutvalget har fremmet vil føre til økt mistrivsel og sykefravær, skriver...

Ein god, men ikkje adeleg pensjon

Ein god, men ikkje adeleg pensjon

Vi må ha ei pensjonsordning som varer livet ut, som er kjønnsnøytral og som er pårekneleg, skriv...

Private sugerør i ansattes pensjoner

Private sugerør i ansattes pensjoner

– Når sykehjemsdriften privatiseres og kommersielle aktører overtar, sparer de millioner av kroner årlig...

Privatisering dårlig for folk flest

Privatisering dårlig for folk flest

Privatisering er å overføre penger, makt og ressurser fra fellesskapet til private eiere, skriver Fagforbundets leder Mette...

Stem på Åpen Folkekirke

Stem på Åpen Folkekirke

Sindre Stabell Kulø, nestleder i Fagforbundet TeoLOgene oppfordrer i Vårt Land egne medlemmer til å stemme på...

Ikke glem kulturarbeiderne

Ikke glem kulturarbeiderne

Uforståelig at arbeidsgiverforeningen Spekter ikke vil ha dialog om kulturarbeidernes pensjon, skriver Mette Nord og Tone...

Last ned logoer