Såper og masker i bekjempelse av Covid-19

SOS-barnebyer Angola har fått støtte fra Fagforbundets utviklingsfond for barnebyen i Huambo til å sette i gang Covid-19 tiltak i de tre SOS-barnebyene i tre provinser i Angola og de nærliggende landsbyene.

12.01.2021 av Ingunn Eriksen

Det er relativt få registrerte smittetilfeller i Angola, men myndighetene regner med at det er store mørketall. Testkapasiteten er liten. Helsevesenet er lite utbygd og mangler det meste av medisiner. En stor andel av befolkningen lever under fattigdomsgrensen uten tilgang til rent vann og få muligheter til sosial distanse. Myndighetene var derfor tidlig ute med å innføre strenge smittevernstiltak. Tiltakene har sterke, negative økonomiske konsekvenser og har ført til økt sårbarhet.

Opplysningskampanje og egen produksjon

SOS-Angola har gjennomført en massiv opplysningskampanje i en rekke landsbyer, og noe av det første som ble gjort var å bore etter vann slik at flere landsbyer har fått tilgang til rent vann. Dette har gjort hverdagen lettere og samtidig vært helt nødvendig for å kunne gjennomføre smittevernstiltak.

I tillegg til å dele ut såpe og masker, så har Fagforbundets SOS-barneby i Huambo også satt i gang opplæring i å sy masker og lage såpe.  Hittil er det sydd 2000 masker til skolebarn og lærere, og 50 personer er i sving med å produsere hjemmelaget såpe.

Matutdeling

Sammen med lokale organisasjoner og myndigheter, har SOS-Angola avdekket alvorlige tilfeller av sult, og satt i gang matutdeling. Mange familier har ikke mulighet til å dyrke mat til eget forbruk og for videresalg på grunn av myndighetenes restriksjoner.  Gjennom nødhjelpen reduseres faren for underernæringen.

SOS-barnebyer Angola vil fortsette med Covid-19 tiltakene i 2021. Tiltakene omfatter blant annet utlevering av radioer til bruk i myndighetenes hjemmeundervisning, psykologisk støtte, mikrolån, opprettelse av kooperativer og veiledning.

Desemberstatistikken

Fagforbundet Agder toppet statistikken for desember 2020 med en økning på fem nye faste bidragsytere. Ellers var det få endringer. Barnebyen har nå totalt 5100 faste bidragsytere.

Det ble samlet inn over 8,5 millioner i 2020, og størsteparten av beløpet kommer gjennom de faste bidragsyterne. 

Se hele statistikken her.