Rapport fra European Trade Union Network for Justice in Palestine

ETUN samlet over 70 entusiastiske representanter for europeisk fagbevegelse i Barcelona i mai i år. (Foto: ETUN)

ETUN holdt konferanse i Barcelona i mai i år for å forene krefter i arbeidet med å bryte EUs og europeiske lands medvirkning til den israelske okkupasjonen og brudd på palestinske arbeidstakerrettigheter.

20.12.2018 av Ingunn Eriksen

Over 70 fagforeningsdelegater fra 23 fagforbund fra hele Europa deltok på nettverkets andre konferanse siden oppstarten i 2016.

Konferansen ble brukt til å finne felles krav og tiltak for å utfordre og bringe en slutt på europeisk medvirkning til israelske menneskerettighetsbrudd.

Blant kravene til EU og europeiske land er blant annet å avslutte alle økonomiske transaksjoner med de ulovlige israelske bosettinger og israelske banker som finansierer okkupasjonen. Det var også enighet om kravet om å innføre en toveis militær embargo mot Israel.

Les mer om konferansens konklusjoner i rapporten