Utlysning av midler fra Solidaritetsfondet

Fagforeninger og fylkeskontorer kan søke solidaritetsfondet om midler til solidaritetsarbeid. Søknadsfrist 1. mai.

01.05.2018 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 04.09.2018

Årlig avkastningen av Fagforbundets solidaritetsfond disponeres til internasjonalt solidaritetsarbeid. Forbundets fagforeninger og fylkeskontor kan søke.

Tildeling fra fondet vil som utgangspunkt ikke overstige egne avsatte midler til prosjektet.

Målsettingen med tiltakene må være å fremme solidaritet med hovedvekt på å utvikle fagforeningsarbeid i andre land. Prosjektet kan ha til hensikt å gi selvhjelp i form av utvikling av arbeidsplasser, faglig tiltak, utvikling av faglige rettigheter, opplæring og faglig organisering.

Det kan gis støtte til:

  • Prosjektutgifter
  • Reise- og oppholdskostnader til prosjekter hvor samarbeidskontrakt allerede er inngått.
  • Reise- og oppholdskostnader til studiebesøk for representanter fra mottakerorganisasjonen i prosjektlandet til Norge. Fagforbundets organisasjonsledd må være vertskap.

Søker må fylle ut søknadsskjema. Budsjett vedlegges søknaden. Førstegangssøkere må i tillegg vedlegge inngått samarbeidskontrakt med mottakerorganisasjon.

Søknadsskjema og retningslinjer

Søknadsskjema og retningslinjer – Fagforbundets solidaritetsfond

Søknadsfristen innen 1. mai 2019

Søknaden sendes til:

Fagforbundet,
v/Ingunn Eriksen
Pb 7003 St. Olavs plass,
0130 Oslo