SOS-mødrene er navene i barnebyen

Fagforbundets barneby fyller 10 år og blant alle de som bør hedres for innsatsen de gjør, er de fantastiske SOS-mødrene. Uten dem ville vi ikke hatt noe barneby, og uten dem ville ikke barna ha fått den stabile og forutsigbare omsorgen og tryggheten som alle barn har krav på.

15.10.2020 av Ingunn Eriksen
Sist oppdatert: 16.10.2020

De aller fleste av de tolv SOS-mødrene har vært ansatte helt fra starten av. Felles for dem er at de har et sterkt engasjement for barn og at de har overskudd til å gi av seg selv til en stor ungeflokk utenom sin egen.  

Ved siden av nødvendigheten med et godt hjertelag, så har SOS-barnebyer også satset sterkt på grundig opplæring av SOS-mødrene og fulgt opp med kursing i nye temaer i tiden som har gått. Små barn har blitt til ungdommer med nye behov, og mødrene har holdt tritt ved hjelp av et godt støtteapparat i SOS-barnebyer Huambo.

 

Trygge barn utvikler seg til ressurssterke voksne

Hovedformålet til SOS-barnebyer er at alle barn skal få en god og trygg oppvekst i en familie og kunne gå på skolen. På denne måten har ungene større sjanser til å utvikle seg til ressurssterke voksne. Dette har ikke bare betydning for det enkelte barn, det gagner også lokalsamfunnet på kort og lang sikt. Å satse på barna gir ringvirkninger.

SOS-mødrene flytter inn i SOS-barnebyen og blir navet i den nye familien. Hvert hus har rundt 10 barn. Barna får ikke bare en ny omsorgsperson i livet sitt, men også et helt nytt hjem og nye søsken. Forandringene står i kø, ofte skal de gå på skole for første gang i livet og ta igjen skolegangen de aldri fikk, sårene etter tap, svik og omsorgssvikt skal gis tid til å leges og kampen for mat og overlevelse skal legges bort. Da er det godt å ha en god voksenperson i livet sitt som ser deg, som gir deg trygge rammer og masse kjærlighet. God omsorg kan læres, men SOS-morens kjærligheten til barna kommer av seg selv. Den nye SOS-familien blir familie livet ut, og det knyttes også bånd til SOS-morens biologiske familie.

 

En av våre heltinner i Fagforbundets barneby er SOS-mor Cristina i Rogalandshuset.