Palestinske arbeidere må beskyttes under og etter COVID-19 pandemien

European Trade Union Initiative for Justice in Palestine (ETUN) har sammen med mer enn 60 palestinske og internasjonale organisasjoner og fagforbund skrevet et åpent brev til International Labour Organization (ILO).

20.05.2020 av Ingunn Eriksen

Organisasjonene oppfordrer ILO om å iverksette tiltak for å sikre rettigheter, levebrødet og verdigheten til palestinske arbeidere og deres familier under og etter COVID-19 pandemien.

COVID-19 pandemien har ført til at staten Israel har institusjonalisert sitt regime for undertrykkelse av palestinere generelt. Palestinske arbeidere ansatt i Israel og i de ulovlige israelske bosetninger har i tillegg dårligere arbeidsforhold, får lavere lønn enn sine israelske kolleger og blir nektet tilgang til helsetjenester og andre viktige fordeler som sanitetsfasiliteter. Organisasjonene er spesielt bekymret for forholdene i byggebransjen og jordbruket.

Les hele brevet her

 

Fagforbundet var med på å stifte ETUN i 2016.