Utlysning av midler til solidaritetsarbeid 2020/2021

Isra er en av mange unge kvinner som er med i Norsk Folkehjelps Ungdom Kan-prosjekt som Fagforbundet støtter. (Foto: Ingunn Eriksen)

Den årlige avkastningen av Fagforbundets solidaritetsfond disponeres til internasjonalt solidaritetsarbeid. Nå kan fagforeninger og forbundsregioner søke om midler.

13.03.2020 av Ingunn Eriksen

Målsettingen med tiltakene må være å fremme solidaritet med hovedvekt på å utvikle fagforeningsarbeid i andre land. Prosjektet kan f.eks ha til hensikt å gi selvhjelp i form av utvikling av arbeidsplasser, faglig tiltak, utvikling av faglige rettigheter, opplæring og faglig organisering.

Det kan gis støtte til:

  • Prosjektutgifter
  • Reise- og oppholdskostnader til prosjekter hvor samarbeidskontrakt allerede er inngått.
  • Reise- og oppholdskostnader til studiebesøk for representanter fra mottakerorganisasjonen i prosjektlandet til Norge. Fagforbundets organisasjonsledd må være vertskap.

Hvordan søker vi?

Søkere må fylle ut søknadsskjema. Førstegangssøkere må i tillegg vedlegge inngått samarbeidskontrakt med mottakerorganisasjon

Søknadsfristen innen 1.mai 2020

Send epost til ingunn.eriksen@fagforbundet.no for å motta søknadsskjema og fondets retningslinjer. Søknaden sendes til:

Fagforbundet v/Ingunn Eriksen

Pb 7003 St. Olavs plass,

0130 Oslo