Arkiv for artikler til «Uttalelser fra Fagforbundets landsstyre»


Fagbevegelsen må gå i bresjen for en radikal og rettferdig klimapolitikk

Fagforbundet tar initiativ overfor LO og de andre LO-forbundene for å skape en klimapolitikk som er til beste for innbyggerne, arbeidsfolk og framtidige generasjoner. Fagbevegelsens klimapolitikk må være radikal og rettferdig.

19.09.2019

Regjeringen må ta avstand fra Israels etniske rensing

Israel okkuperte Øst-Jerusalem etter seksdagerskrigen i 1967, og annekterte byen i 1980. Siden har Israel gjort livet for palestinere i Øst-Jerusalem vanskeligere og vanskeligere. Målet ser ut til å være å fordrive palestinerne fra byen, for å oppnå at minst 70 prosent av Jerusalems innbyggere er jøder.

19.09.2019

Veljarane sa ja til levande distrikt, offentlege tenester og klimahandling

Landsstyret til Fagforbundet er svært fornøgde med utfallet av kommune- og fylkestingsvalet. Vi er glade for at valdeltakinga auka og at vi fekk det beste frammøtet på nesten tretti år.

19.09.2019

Norge må hente hjem barna i Syria

Fagforbundets landsstyre krever at barna til norske IS-kvinner må hentes hjem fra interneringsleirene i Syria.

19.09.2019

Fagforbundet sier nei til pensjonskutt for uføre

Fagforbundets landsstyre ber regjeringa om å ikke gjøre alderspensjonen til uføre enda dårligere. Statsråd Anniken Haugli har varslet at hun vil fjerne skjermingsregelen for dem som er født i 1955 eller senere.

19.09.2019

Kommune- og fylkestingsvalget 9. september: Fagforbundet krever at deltidskrisa løses

Fagforbundets landsstyre vil oppfordre våre medlemmer til å stemme fram politikere som vil det samme som oss i saker som er viktige for våre medlemmer.

20.06.2019

Landsstyret: Pensjon fra første krone må bli den nye normalen

Landsstyret i Fagforbundet krever at pensjon fra første krone må bli den normale løsningen for alle lønnsmottakere, både i offentlig og privat sektor. Problemstillinga er aktualisert av den pågående konflikten i sykehussektoren.

20.06.2019

Ambulansetjenesten må styrkes

Fagforbundets landsstyre er bekymret for en svekket beredskap i de akuttmedisinske tjenestene. Vi reagerer på at tilbudet ved våre lokalsykehus er under press, behandlingstilbud blir sentralisert og avstanden til riktig sykehus øker.

14.03.2019

Stopp lønnstyveriet!

Landsstyret i Fagforbundet mener det er gledelig at økningen av sosial dumping i byggebransjen ser ut til å ha stoppet opp. Samtidig er vi bekymret over at sosial dumping sprer seg til andre bransjer og sektorer. Dermed fortsetter lavlønnskonkurransen, som fører til utnytting av arbeidsfolk og økt ulikhet i Norge.

14.03.2019

Fagforbundet støtter helhjertet klimastreikene

Barn og ungdom over hele verden tar nå et kraftfullt oppgjør med foreldregenerasjonens handlingslammelse i klimasaken. Inspirert av den unge, svenske aktivisten Greta Thunberg, gjennomfører skoleelever klimastreiker i femti land. Også i Norge skal det nå gjennomføres klimastreiker ved skoler over hele landet.

14.03.2019