Arkiv for artikler til «Uttalelser fra Fagforbundets landsstyre»


Fagforbundet stør kampen for dei «ureturnerbare» flyktningane

Landsstyret i Fagforbundet uttrykker solidaritet med kampen som menneskerettsforkjemparen Arne Viste og tidlegare biskop Gunnar Stålsett fører for flyktningar og asylsøkarar. Viste og Stålsett risikerer fengselsstraff fordi dei har hjelpt nokon av dei som har minst i samfunnet vårt, dei «ureturnerbare» flyktningane og asylsøkarane. Dette er menneske som av ulike grunnar ikkje får opphaldsløyve i Norge, men som ikkje kan sendast tilbake til heimlandet.

13.12.2019

Norge trenger en tillitsreform i offentlig sektor

Fagforbundets landsstyre er tilfreds med at de rødgrønne partiene nå står sammen om å innføre en tillitsbasert styring og ledelse av offentlig sektor. Fagforbundet vil delta med kraft og entusiasme i en dugnad for å skape en tillitsreform i offentlig sektor, slikt at den får et klokt, ansvarlig og samfunnsnyttig innhold.

13.12.2019

Tilliten til Nav må gjenreises

Fagforbundets landsstyre krever at de som urettmessig er rammet av Nav-skandalen umiddelbart får tilbakebetalt pengene de har krav på. De må bli kompensert for uretten de har blitt utsatt for. Dessuten må den politiske ledelsen, påtalemyndighetene og ledelsen i Nav stilles til ansvar for skandalen.

13.12.2019

– Det offentlige må overta drifta av luftambulansetjenesten

Fagforbundets landsstyre mener det er uakseptabelt at innbyggernes liv og helse i Nord-Norge settes i fare, fordi ambulansefly står på bakken og akuttberedskapen er svekket. Vi godtar ikke at flygere og andre ansatte skal være bekymret fordi sikkerheten ikke har vært prioritert og godt nok ivaretatt.

12.12.2019

Fagforbundet vil ha en grønnere og distriktsvennlig vegpolitikk

Fagforbundets landsstyre mener det er nødvendig å legge om bruken av penger til vegformål. Trygge og gode veger er en forutsetning for at det skal være mulig å leve, bo og jobbe i alle deler av landet vårt. Barn og unge skal kunne reise trygt til og fra skolen på lokale og regionale veger. Næringslivet trenger å få transportert produktene sine trygt og effektivt, og yrkessjåfører skal kunne gjøre jobben sin uten at de setter liv og helse i fare.

19.09.2019

Fagbevegelsen må gå i bresjen for en radikal og rettferdig klimapolitikk

Fagforbundet tar initiativ overfor LO og de andre LO-forbundene for å skape en klimapolitikk som er til beste for innbyggerne, arbeidsfolk og framtidige generasjoner. Fagbevegelsens klimapolitikk må være radikal og rettferdig.

19.09.2019

Regjeringen må ta avstand fra Israels etniske rensing

Israel okkuperte Øst-Jerusalem etter seksdagerskrigen i 1967, og annekterte byen i 1980. Siden har Israel gjort livet for palestinere i Øst-Jerusalem vanskeligere og vanskeligere. Målet ser ut til å være å fordrive palestinerne fra byen, for å oppnå at minst 70 prosent av Jerusalems innbyggere er jøder.

19.09.2019

Veljarane sa ja til levande distrikt, offentlege tenester og klimahandling

Landsstyret til Fagforbundet er svært fornøgde med utfallet av kommune- og fylkestingsvalet. Vi er glade for at valdeltakinga auka og at vi fekk det beste frammøtet på nesten tretti år.

19.09.2019

Norge må hente hjem barna i Syria

Fagforbundets landsstyre krever at barna til norske IS-kvinner må hentes hjem fra interneringsleirene i Syria.

19.09.2019

Fagforbundet sier nei til pensjonskutt for uføre

Fagforbundets landsstyre ber regjeringa om å ikke gjøre alderspensjonen til uføre enda dårligere. Statsråd Anniken Haugli har varslet at hun vil fjerne skjermingsregelen for dem som er født i 1955 eller senere.

19.09.2019