Fagforbundet krever tiltak for å skape flere jobber

Historisk høy arbeidsløshet bekymrer landsstyret i Fagforbundet. Helt nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det nå er 139 000 arbeidsløse personer.

23.09.2016 av Uttalelse fra Fagforbundets landsstyre 22. september 2016
Sist oppdatert: 05.10.2016

Fagforbundet mener at regjeringen må slutte å snakke om at skattelette til de rikeste skaper flere arbeidsplasser. Milliardene som brukes på skattelette, bør isteden brukes på å skape flere jobber.

For mange midlertidige ansettelser

Etter at endringen i Arbeidsmiljøloven trådte i kraft, har det blitt 28 000 flere midlertidig ansatte. Hele 218 000 arbeidstakere er midlertidig ansatt viser SSB statistikk fra juli. I tillegg var 69 000 undersysselsatte. Det høye antallet midlertidig ansatte, viser at Arbeidsmiljølovens bestemmelser om generell adgang til midlertidige ansettelser må fjernes. Den skaper ikke flere arbeidsplasser, men flere utrygge jobber. Fagforbundet mener det er urovekkende og sløsing med ressurser at nesten en halv million mennesker i arbeidsfør alder ikke er inkludert, eller fullt ut delaktige i arbeidslivet. Det er en personlig tragedie å ikke ha en jobb å gå til. Mange forsøker å skape sin egen arbeidsplass og regjeringen skryter av nyetableringer og oppfinnsomme gründere. Over halvparten av disse er enkeltpersonsforetak uten faste rammer, og som skal gjøre ordinære jobber. Undersøkelser viser at de aller fleste ønsker seg faste og hele stillinger.

Skapes ikke nok arbeidsplasser

Snart legger regjeringen fram forslag til statsbudsjett for 2017. Fagforbundet forventer at regjeringen tar situasjonen på alvor og bevilger mer penger til sysselsetting, før høy arbeidsløshet og et usikkert arbeidsmarked fester grepet. Nye tall viser at det ikke skapes nok jobber i forhold til befolkningsveksten. Høyre- og FrP-regjeringen har mislykkes med den omstillingen av arbeidslivet som de hevder de er i gang med. Siden de overtok makta i 2013, har de kun skapt 24 700 nye jobber. Det betyr i overkant av 8000 jobber i året, mens de rødgrønne skapte i gjennomsnitt 44 800 per år da de satt i regjering.

Mer penger til kommunene

Kommunene må sikres god økonomi slik at de raskt kan opprette arbeidsplasser. Det er et stort vedlikeholdsetterslep på offentlig bygningsmasse og infrastruktur. Skoler, sykehjem, barnehager og idrettsanlegg trenger utbedringer. Sommerens oversvømmelser viser et stort behov for utbedringer av vann- og avløpssystemene, og etablering av alternative flomveier. Med mer penger ville mange kommuner satset på energieffektiviserende tiltak. Utskifting til nye og mer energivennlige vinduer i offentlige bygg, ville gitt mange arbeidsplasser, både til montering og produksjon av vinduer.

Grønne arbeidsplasser

Sysselsettingen må opp over hele landet, men særlig i vestlandsregionen. Også innen bygg og anlegg øker arbeidsløsheten. Vi må ta grep og kanalisere kompetansen og arbeidskraften til grønn industri. En god løsning kan være å etablere ideparker og forskningsmiljøer for å utvikle ny teknologi for grønne og bærekraftige arbeidsplasser. Vi bør satse på næring knyttet til hav og vindkraft, utvikling av biogassprosjekter og annen fornybar energi. Kompetansen finnes, men det trengs penger, planer og støttetiltak for å sette i gang, og for å ta nye løsninger i bruk. Norge har forpliktet seg til utslippsreduksjoner. Det krever tiltak og Fagforbundet mener at regjeringen bør benytte muligheten til å øke sysselsettingen gjennom å forsterke innsatsen rundt det grønne skiftet.