Stab

I lederstab inngår sekretærer, internasjonalt sekretariat, sekretariat for  solidaritetsarbeid, koordinator for kronikker, taler og appeller og rådgivere som jobber med strategiske dokumenter og overordnet planarbeid.

 

Kontaktliste

Person mangler bilde

Gunnar Gussgard
Administrativ ledelse