Stab

I lederstab inngår sekretærer, internasjonalt sekretariat, sekretariat for  solidaritetsarbeid, koordinator for kronikker, taler og appeller og rådgivere som jobber med strategiske dokumenter og overordnet planarbeid.

 

Kontaktliste

Portrettbilde av Thrine Skaga

Thrine Skaga
Administrativ leder (konst.)
Forbundsadvokatene