Samfunnsområdet

Fagforbundets samfunnsengasjement er bredt. Administrativt har forbundet en samfunnsøkonomisk enhet, en utredningsenhet, en samfunnskontakt, et internasjonalt sekretariat, et pensjonspolitisk sekretariat og et nordområdesekretariat.

Samfunnskontakt har ansvaret for Fagforbundets valgte ledelses kontakt med politiske partier, Storting, regjering, kommunestyrer og fylkesting.

Samfunnsøkonomi: I avdelingen utføres økonomiske analyser på områder som privatisering, konkurranseutsetting og tariffdumping, egenregi  og offentlige tjenester, offentlig ressursbruk og skatt. 

Utredning: Avdelingen har ansvaret for Fagforbundets arbeid med høringer. Forbundets høringssvar går enten via LO eller direkte til høringsinstansen. Se alle høringer

Pensjonspolitisk sekretariat har det administrative ansvaret for forbundets arbeid med pensjonspolitiske saker. Les mer om Fagforbundets arbeid med pensjon

Nordområdesekretariatet har det administrative ansvaret for Fagforbundets engasjement i nordområdene. Les mer om nordområdepolitikk

Kontaktliste

Portrettbilde av Gunn Karin Gjul

Gunn Karin Gjul
Leder
Politikk og samfunn

Portrettbilde av Jan Tore Strandås

Jan Tore Strandås
Politikk og samfunn

Portrettbilde av Steinar Fuglevaag

Steinar Fuglevaag
Samfunn

Portrettbilde av Fanny Voldnes

Fanny Voldnes
Politikk og samfunn