Til hovedinnhold

Historien om KL*AR

Fra en lokal idé til et felles prosjekt

Våren 2020 stengte Norge ned som følge av Korona pandemien. Samtidig begynte Tim Sørensen og Fredrik Olstad å utforme ideen om et digitalt verktøy for tillitsvalgte. Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo, som begge initiativtakerne tilhører, hadde på det tidspunktet 43 klubber som stod uten et godt verktøy for å kunne drive saksbehandling i rettighetsarbeidet og et godt samarbeid mellom fagforening og klubbene i det organisatoriske arbeidet i klubbstyrene. Ideen ble forankret i fagforeningen og arbeidet med Klubbstyrets Arbeidsrom (KL*AR) var i gang.

Høsten 2020 ble Fagforbundet sentralt introdusert til ideen. Det ble bestemt å støtte fagforeningen med midler slik at initiativtakerne kunne arbeide med hvordan ideen vil kunne se ut i praksis.

Våren 2021 var resultatet klar i form av i en beta-versjon. Regionen og fagforeninger i Oslo ble formelt involvert i det videre arbeidet etter vedtak på Regionsmøtet og den digitale løsningen ble testet ut i flere klubber med svært vellykket resultater. Denne Beta-versjonen er fortsatt under uttesting i 50 klubber, her er variasjonen på klubbstørrelsen stor blant testklubbene alt fra klubb med 30 medlemmer til klubber med 1800 medlemmer. Erfaringene fra bruken av beta-versjonen er udelt positiv, skjønt en beta-versjoner alltid vil kunne fremstå som uferdig.

Høsten 2021 ble arbeidet med Klubbstyrets Arbeidsrom overført til Fagforbundet nasjonalt underlagt Organisasjonsavdeling, og ble en del av det nasjonale Klubbprosjektet. Det ble høstet mange nyttige erfaringer i møte med ulike klubber i hele landet som fortsatt er retningsgivende for løsningen.

Våren 2022 ble Klubbstyrets Arbeidsrom etablert som et selvstendig prosjekt og som en del av Fagforbundets digitaliseringsstrategi.

 

Fagforbundets digitaliseringsstrategi

Fagforbundet vedtok en omfattende digitaliseringsstrategi, hvor Klubbstyrets Arbeidsrom er sentral hva angår behovet for gode løsninger for klubbtillitsvalgte, fagforeninger og Fagforbundet. Derfor har man i 2022 arbeidet med en konseptfasen for hvordan dette arbeidet vil kunne se ut i en fremtidig løsning.

Klubbstyrets Arbeidsrom stiller store krav til datakvalitet og er derfor avhengig av en plattform hvor systemene til Fagforbundet ligger samlet. Arbeidet med dette er i full gang, og vil kunne påvirke fremdriften av Klubbstyrets Arbeidsrom.

Konseptfasen for Klubbstyrets Arbeidsrom ferdigstilles i løpet av utgangen av 2022

Les mer om prosjektorganiseringen her

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?