Forhandlingsenheten

Forhandlingsenheten har det administrative ansvaret for forberedelser, gjennomføring og etterarbeid av alle tariffoppgjør. Enheten deltar i forhandlinger i samtlige tariffområder og er sekretariat for forhandlingsutvalget i LO Kommune. 

Forhandlingsenheten har ansvar for konfliktberedskap og gjennomføring av uravstemninger, og deltar i partssammensatte utvalg. Enheten har dessuten ansvar for oppfølging av saker, rådgivning overfor forbundets organisasjonsledd og informasjon innenfor fagområdet.

Kontakt

Portrettbilde av Tone Faugli

Tone Faugli
Leder
Forhandlingsenheten

Portrettbilde av Grethe Sørensen

Grethe Sørensen
Rådgiver
Forhandlingsenheten

Portrettbilde av Herdis Schärer

Herdis Schärer
Nestleder
Forhandlingsenheten

Portrettbilde av Siv Kjøllmoen

Siv Kjøllmoen
Rådgiver
Forhandlingsenheten

Portrettbilde av Siv Ryan Andersen

Siv Ryan Andersen
Rådgiver
Forhandlingsenheten

Portrettbilde av Helge Sørli

Helge Sørli
Beregner
Forhandlingsenheten

Portrettbilde av Hilde Løkholm

Hilde Løkholm
Rådgiver
Forhandlingsenheten

Portrettbilde av Kristin Bakker

Kristin Bakker
Rådgiver / Beregner
Forhandlingsenheten

Portrettbilde av Jacqueline Hopkinson

Jacqueline Hopkinson
Rådgiver
Forhandlingsenheten

Portrettbilde av Stian Bryde-Erichsen

Stian Bryde-Erichsen
Beregner
Forhandlingsenheten

Portrettbilde av Arne Løseth

Arne Løseth
Rådgiver
Forhandlingsenheten

Portrettbilde av Magnus Langstrand

Magnus Langstrand
Rådgiver
Forhandlingsenheten

Portrettbilde av Kai Nygård

Kai Nygård
Rådgiver
Forhandlingsenheten

Portrettbilde av Steinar Fuglevaag

Steinar Fuglevaag
Spesialrådgiver
Forhandlingsenheten

Portrettbilde av Karianne Hansen Heien

Karianne Hansen Heien
Rådgiver
Forhandlingsenheten

Portrettbilde av Farwa Akram

Farwa Akram
Administrasjonssekretær
Forhandlingsenheten