Forhandlingsenheten

Har det adminstrative ansvaret for forhandlingsarbeid. Avdelinga er med i forhandlinger og jobber med konfliktberedskap og er sekretariat for LO Kommunes forhandlingssammenslutning.

Utfører beregninger både for å finne våre økonomiske krav og effekten av arbeidsgiverssidens forslag. Utarbeider utsending og oppfølging av uravstemningsdokumenter. Foreslår oppnevning til partsammensatte utvalg.

Kontakt

Portrettbilde av Tone Faugli

Tone Faugli
Forhandlingsenheten