Fagforbundets kompetansesentre

Fagforbundet har åtte kompetansesentre. De gir faglig støtte og hjelper fagforeninger ved behov i forhandlinger og tvistesaker. De henter inn juridisk hjelp fra forbundsadvokatene når det trengs.

Kompetansesenter for østlandet

Østfold, Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland

Postboks 9118 Grønland, 0133 Oslo
E-post: kompetansesenter_for_ostlandet@fagforbundet.no 
Tlf: 23 06 47 50

Besøksadresse: Storgata 33 B, 0184 Oslo

Navn Funksjon Mobiltelefon
Anne Bondevik Leder 907 88 589
Anne-Berit Nordbakken Rådgiver 482 89 221
Siv Irene Nesse Rådgiver 938 68 019
Morten Støen Rådgiver 482 82 041
Ambjørn Bjørnson Rådgiver 954 34 586
Knut Arve Malvik Rådgiver 913 78 998
Dagny Sten Rådgiver 461 33 346
Tom Espen Johansen Rådgiver 951 01 889
Trude Stavheim Rådgiver 476 89 645
Anett Nilsen Førstesekretær 977 91 543
Lisbeth Bahr Opheim Sekretær 902 13 297
Mariann Hagen Sekretær 930 09 016


Kompetansesenteret i Skien

Vestfold og Telemark

Leirvollen 21 A, 3736 Skien
E-post: Kompetansesenter_skien@fagforbundet.no 
Tlf: 94 83 26 57
Kart og veibeskrivelse

 

Navn Funksjon Mobiltelefon
Inger M. Holøs Leder 994 58 270
Ulla M. Haug Rådgiver 915 29 446
Tove Strandbakke Rådgiver 907 73 719
Petter Brynhildsen Rådgiver 913 57 550
John Egeli Rådgiver 481 86 891
Jeanette Paulsen Førstesekretær 94 83 26 57


Kompetansesenteret i Stavanger

Rogaland

Jens Zetlitzgt. 21, 4008 Stavanger
E-post: Kompetansesenter_stavanger@fagforbundet.no 
Tlf: 51 84 00 00
 

Navn Funksjon Mobiltelefon
Bernth Harry Eliassen Leder 916 10 319
Anita Dregelid Rådgiver 917 82 242
Hans Chr. Lundervold Rådgiver 977 33 271
Kim Eide Rådgiver 954 01 851
Anne Kristine Helleland Rådgiver 976 99 634
Elin Sivertsen Oftedal Førstesekretær 911 66 765
Tone-Anita M. Høyvik Sekretær 997 72 771
Anita Jensen Renholder/kantinemedarbeider 482 37 465

 

Kompetansesenteret på Agder

Tordenskjoldsgate 9 , 4612 Kristiansand 
E-post: Kompetansesenter_agder@fagforbundet.no 
Tlf: 94820124
 

Navn Funksjon Mobiltelefon
Svein Kristiansen Leder 951 20 835
Sølvi Gjerdahl Thomassen Rådgiver 975 81 500
Liv Else Kallhovd Rådgiver 906 32 122
Therese Løvseth Rådgiver 414 68 084
Torhild Fintland Førstesekretær 952 03 702


Kompetansesenteret i Bergen

Hordaland og Sogn og Fjordane 

Postboks 54, Nygårdstangen
5838 Bergen
E-post:  bergenskontoret@fagforbundet.no 
Tlf: 55 59 48 60

Besøksadresse: Bjørnsgate 1 (Aasegården), 6. etg. Inngang fra buen.
 

Navn Funksjon Mobiltelefon
Trude Rosnes Haukås Leder 952 14 942
Inger Helen Midtun Rådgiver 456 78 223
Bernt Vederhus Rådgiver 951 51 417
Arne Spilde Rådgiver 917 84 563
Kari Suphammer Rådgiver 954 98 653
Gro Wibeke Vedeld Irgens Rådgiver 902 67 316
Elsa Benjaminsen Rådgiver 902 23 849
Solfrid Kalvik Davidsen Adm. sekretær 469 48 569
Rita Mikalsen Førstesekretær 902 43 509
Lillian Natås Renholder  

 

Kompetansesenteret i Trondheim

Møre og Romsdal og Trøndelag

Postboks 2708 Sentrum, 7415 Trondheim
E-post: Kompetansesenter_Trondheim@fagforbundet.no 
Tlf: 73 87 41 20

Besøksadresse: Dronningensgate 10, inngang A, 4. etage, 7011 Trondheim

 

Navn Funksjon Mobiltelefon
Hanne Nordby Leder 918 93 151
Knut Erik Soknes Rådgiver 414 56 995
Marius Granås Rådgiver 913 70 990
Gunnar Ludvigsen Rådgiver 970 03 217
Siri Kristin Konstad Rådgiver 415 68 201
Hilde Solli Administrasjonssekretær 948 34 603
Jorun Fruseth Administrasjonssekretær 902 73 434
Lise Ulseth Rådgiver 911 39 378
Nina Adsen Renholder  
Tove Randi Olsen Rådgiver 948 10 308
 

Kompetansesenteret for Nord-Norge

Nordland, Troms, Finnmark

Postboks 6222, Langnes, 9292 Tromsø
E-post: Kompetansesenter_tromso@fagforbundet.no
Tlf: 77 66 23 00 Faks: 77 65 84 23

Besøksadresse: Fagforbundet, Kompetansesenter, Storgata 142/148 Tromsø
 

Navn Funksjon Mobiltelefon
Tor-Inge Hoaas Leder 951 50 798
Fredrik Stellander Rådgiver 917 35 513
Siw Østerdal Rådgiver 907 08 321
Anne Karine Gina Utsi Rådgiver 909 37 917
Frode Strickert Rådgiver
Ann Iren Thomassen Rådgiver 992 37 066
Kerry Macallan Rådgiver 994 14 905
Linn Hemmingsen Rådgiver 415 19 587
Anne Marie F. Bang Administrasjonssekretær  
Arnbjørg Indahl Førstesekretær  
Ann Elisabeth Waage Sekretær  
Mayimuna Nampereza Sekretær  
 

Kompetansesenteret i Oslo

Postadresse: Postboks 8714 Youngstorget, 0028 Oslo.
E-post:  kompetansesenteret.i.oslo@fagforbundet.no 
Tlf: 23 06 46 60  Fax: 23 06 46 93

Besøksadresse: Apotekergt. 8, 0180 Oslo

Navn Funksjon Mobiltelefon
Per Egil Johansen Leder 954 24 950
Anne Kathrine Ellila Rådgiver 913 96 122
Mariann Johansen Førstesekretær 975 77 781
Tatjana Schanche Rådgiver 926 51 651

 

 

Feil i listene? Send oss en e-post!