Til hovedinnhold

Helsepersonell-kommisjonen: Heltid og oppgavedeling er løsningen på personellkrisa

Mette Nord på fremleggelsen av Helsepersonellkommisjonen sin rapport.

Mette Nord på fremleggelsen av Helsepersonellkommisjonen sin rapport. (Foto: Renate Tårnes)

Helsepersonellkommisjonen foreslår å sikre helsearbeiderne hele og faste stillinger, og å fordele oppgavene mellom yrkesgruppene bedre. – Viktige gjennomslag for Fagforbundet, sier Mette Nord. 

02.02.2023 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 14.03.2023

– Helsevesenet vil ikke klare å løse alle oppgavene dersom vi fortsetter å jobbe som i dag, sier Fagforbundets leder Mette Nord, etter framlegginga av Helsepersonellkommisjonens utredning «Tid for handling». Forbundet organiserer rundt 180 000 helsearbeidere og har vært representert i utvalget. 

– Ta vare på helse- og omsorgsarbeiderne 

I framtida vil langt flere få behov for pleie og omsorg. Likevel er en av kommisjonens viktigste anbefalinger innebærer at samlet helse- og omsorgspersonell ikke øker vesentlig utover dagens nivå. Færre yrkesaktive og flere eldre vil legge stort press på helsetjenestene.  

– Vi må ta bedre vare på helse- og omsorgsarbeiderne våre, fordi vi er avhengig av at hver og en av de faktisk jobber i helsetjenestene, at de jobber heltid og at belastninga ikke blir for stor. Vi trenger hele laget av helsearbeidere for å gjøre den jobben som må gjøres i åra framover, og vi trenger et større lag, sier Nord.  

Bemanningsmangelen må løses med særlig tre tiltak

– For det første må vi dele på oppgavene i helsevesenet, slik at for eksempel sykepleiere kan overta oppgaver som leger gjør, og at helsefagarbeidere og helsesekretærer kan gjøre ting som sykepleiere gjør i dag. For det andre må vi løse deltidskrisa, og gi helsearbeidere hele og faste stillinger. Og så må vi styrke bemanninga i helsevesenet, sier Nord.  

Styrket bemanning handler om at flere får – og makter – å jobbe heltid. I dag jobber 7 av 10 i kommunal pleie og omsorg deltid, og det er kun 16 prosent av alle helsefagarbeiderstillinger som utlyses i heltid.  

Helsepersonellkommisjonen tar ikke til orde for at det samlet sett skal bli flere ansatte i helsevesenet i åra framover. Derimot foreslås det at flere skal få større og hele stillinger. Samlet sett kan dette bety styrket bemanning i helsevesenet. 

Mette Nord viser til at regjeringa allerede har satt i verk tiltak og foretatt lovendringer for å bidra til at flere får anledning til å jobbe i hel stilling. Nå forventer hun at regjeringa og kommunene raskt følger opp anbefalingene om å etablere en heltidskultur i helsevesenet. 

Vil ha nye veier inn i yrkene 

Kommisjonen anbefaler å satse mer på utdanning av fagarbeidere som er relevante for helse- og omsorgstjenestene. De ber også om at det igangsettes nye forsøk med den såkalte yrkesveien for helsefagutdanninger, en mulighet til høyere utdanning for de med fagbrev.   

– For gutta i industrien har dette tilbudet eksistert lenge, og fagarbeidere som har videreutdannet seg til ingeniører er svært ettertraktet. Det er på tide at også helsefagarbeidere og andre helsearbeidere får den samme muligheten som i mannsdominerte yrker. Kunnskapen de har om praktisk pleie vil være uvurderlig inn i sykepleieyrket, og flere bør få bygge videre på fagbrevet ved å ta høyere utdanning, sier Nord.  

Oppgavedeling tiltak nummer èn

Leder av yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet, Iren Mari Luther, har bakgrunn som hjelpepleier og sykepleier og har sittet i helsepersonellkommisjonen. Hun er fornøyd med at alle er enige om at oppgavedeling er et sentralt virkemiddel.

Iren Mari Luther er medlem av arbeidsutvalget (AU) i Fagforbundet og leder for Yrkesseksjon helse og sosial 11062019
Iren Mari Luther er medlem av arbeidsutvalget (AU) i Fagforbundet og leder for Yrkesseksjon helse og sosial  (Foto: Birgit Dannenberg)

– Oppgavedeling er tiltak nummer én. Skal vi klare å betjene helsetilbudet i framtida, må arbeidet med dette eskaleres. Det kan ikke foregå i skilpaddetempo. Vi har ingen tid å miste, sier Luther til Fagbladet.

En fersk spesialrapport, laget på oppdrag fra arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet og Delta og arbeidsgiverforeningen Spekter, viser at det allerede foregår 29 ulike prosjekter med oppgavedeling på forskjellige sykehus.

– Men det må settes i gang tiltak og prosjekter med oppgavedeling overalt, sier Luther, og legger til at for å lykkes med dette må kunnskapen om kompetansen til alle yrkesgruppene, ikke bare leger og sykepleiere, bli bedre blant ledere på alle nivåer i helsevesenet.

Les mer i Fagbladet: - Fra mitt ståsted er grunnlaget for å si at vi har sykepleiermangel svakt

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?