Brudd i forhandlingene om brannavtalen

Brannfolk på Lørenskog brannstasjon Nedre Romerike brannvesen (Foto: Fagforbundet)

Partene kom ikke til enighet i forhandlingene om ny særavtale for brann. Avstanden mellom forbundene og KS var altfor stor til å kunne komme videre.

06.06.2019 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 07.06.2019

Fagforbundet og Delta leverte felles krav for revidering av SFS 2404, Brann- og redningstjeneste i dag, 6. juni 2019.

Fagforbundet og Delta vil i felleskap bringe tvisten inn for sentral nemnd.