Unio og KS enige – ingen lærerstreik

(Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

Unio og Akademikerne ble enige med KS under meklingen i kommuneoppgjøret i går kveld. Dermed er en mulig lærerstreik avverget og oppgjøret avsluttet.

24.05.2019 av Geirmund Jor

I kommuneoppgjøret godtok LO-kommune (som Fagforbundet er en del av) og YS det siste tilbudet fra arbeidsgiversiden KS, mens Unio og Akademikerne brøt forhandlingene. Dermed gikk oppgjøret til mekling for deres del. Det er denne meklingen som nå er avsluttet.

Bra oppgjør

–  Sett med Fagforbundets øyne har det store sjiktet høyskoleutdannede kommet godt ut av dette oppgjøret med et betydelig lønnsløft. Det gjelder særlig stillinger med 3- og 4-årig høgskoleutdanning, blant annet sykepleiere og barnehagelærere, sier Mette Nord, leder i LO-kommune.

Meklingen har ikke gitt noen ytterligere lønnstillegg.

Avtalen uendret

– Resultatet er som forventet, det hadde vært overraskende hvis lektorene hadde fått mer etter at to hovedsammenslutninger har sagt ja til avtalen. Avtalen er uendret og har den samme økonomiske rammen som den som allerede er inngått med LO-kommune og YS-kommune, sier Mette Nord.

Fagforbundet er godt fornøyd med oppgjøret fordi det innebærer et kompetanseløft, mer likelønn og økt kjøpekraft til våre medlemmer.