Mekling på overtid i staten - møt på jobb som vanlig

LO Stats leder Egil André Aas, som leder meklingen for LOs forbund og Svend Morten Voldsrud, Fagforbundets representant i forhandlingsutvalget. (Foto: Jan Tore Skjelbek)

Frist for enighet i lønnsoppgjøret gikk ut ved midnatt. Det mekles nå på overtid. Ingen av Fagforbundets medlemmer er tatt ut i en eventuell streik i denne omgang og skal derfor møte på jobb som vanlig.

24.05.2019 av Informasjonsavdelingen

Denne meldingen ble sist oppdatert klokka 12:00 fredag.

Hvis partene ikke blir enige, tar LO Stat ut 2.000 medlemmer i streik.

LO Stat brøt 30. april forhandlingene med staten i årets mellomoppgjør. Riksmekleren har nå oppgaven med å hindre streik i statlig sektor.

– Partene har dessverre vært alt for langt fra hverandre til at det var mulig å finne en løsning i forhandlingene, sa Fagforbundets representant i LO Stats forhandlingsutvalg, Svend Morten Voldsrud da bruddet var et faktum. 

LO Stat tar ut over 2000 medlemmer i første streikeuttak. I tillegg har YS Stat varslet streikeuttak for 250. Unio tar ut 1000 og Akademikerne stat 524. 

Les om hvorfor det er så taust fra forbundene når oppgjør er til mekling

Tre hovedårsaker til meklingen

Det er tre hovedårsaker til at LO Stat er i mekling fram til fredag 24. mai:

  1. En uavklart situasjon når det gjelder avtalefestet pensjon (AFP)
  2. Hvordan den totale økonomiske potten skal fordeles.
  3. Manglende vilje til å rydde opp i forskjellene i offentlig sektor på hvordan variable tillegg inngår i pensjonsopptjeningen.

– Det har ikke vært mulig å finne en løsning som sikrer prosessen frem til ny AFP er innarbeidet i Hovedtariffavtalen, sier Svend Morten Voldsrud.

Les mer og se hvor LO Stat tar ut medlemmer i eventuell streik på LO Stat sine nettsider