Postkom sa ja til Fagforbundet

Odd Christian Øverland og Mette Nord. (Foto: Cathrine Ertsaas)

Postkoms medlemmer har tatt enda et skritt i retning av å bli en del av Fagforbundet. I en uravstemning sa et stort flertall ja til en sammenslåing.

13.05.2019 av Geirmund Jor

Det var et overveldende flertall som sa ja til å bli en del av Fagforbundet. Fire av fem stemte ja og valgdeltakelsen var svært høy.

-- Dette er et klart og tydelige svar fra medlemmene. Det betyr at det er et samlet Postkom som nå går inn i Fagforbundet. Vi skal sette vårt preg på Fagforbundet og vi skal ta med oss våre stolte tradisjoner og historie inn i et nytt forbund, skrev forbundsleder Odd Christian Øverland i Postkom til medlemmene sine.

-- Vi skal ikke ta konklusjoner på forhånd, men med dette resultatet så er det jo mye som taler for at Fagforbundet får om lag 20 000 mye medlemmer i august. De skal være velkommen i fellesskapet vårt og vi skal gjør alt vi kan for at de får ivareta sine tradisjoner, samtidig som de blir en del av vårt forbund. Sammen er vi sterke, sier Fagforbundets leder, Mette Nord.

Nå starter Postkom forberedelsene til ekstraordinært landsmøte som avholdes den 27. august. Her skal den formelle avgjørelsen fattes.