I mål med avtale for Vy Buss AS

Fagforbundet og de andre LO-forbundene har kommet til enighet om ny avtale med Vy Buss AS, tidligere Nettbuss.

01.05.2019 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 14.05.2019

Dette er hovedpunktene i den ferske funksjonæravtalen for Vy Buss AS:

Generelt tillegg
Det gis et generelt tillegg til alle på 14 700 kroner med virkning fra 1. april 2019.

Lavlønnstillegg
Det gis er tillegg på 3 900 kroner for de med en årslønn på 430 221 kroner eller lavere med virkning fra 1. april 2019.

Minstelønn justeres tilsvarende.

Lønnsutvalg
Det settes ned et lokalt utvalg i god tid før lønnsforhandlingene i 2020. Utvalget skal utarbeide forslag til justeringer av stillingsgruppene i overenskomsten.

Se enighetsprotokoll