Fagforbundet støtter streikende piloter

Fagforbundets leder, Mette Nord. (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

– Fagforbundet gir full støtte til Norsk Flygerforbund og de streikende pilotene i SAS. Vi organiserer mange som jobber turnus i offentlige helse- og velferdstjenester og har stor forståelse for pilotenes krav om forutsigbare og levelige turnusordninger, sier Mette Nord, leder av Fagforbundet.

29.04.2019 av Informasjonsavdelinga

– Slik det er i dag, risikerer pilotene å måtte jobbe sju helger på rad, samtidig som de ikke får noen forutsigbar plan for når de skal jobbe. Alle har behov for forutsigbarhet for å kunne planlegge både arbeidstid, fritid og familieliv, også pilotene i SAS, sier lederen av Fagforbundet. 

– SAS er et selskap som vi forventer har ryddige turnus og arbeidsforhold. Vi har full forståelse for at SAS-pilotene ønsker trygghet for jobbene sine, og ikke kan akseptere at SAS ensidig sier opp alle samarbeidsavtaler med pilotene, sier Mette Nord.