Brudd i forhandlinger om pensjon i sykehusene

Brøt pensjonsforhandlinger etter få timer: f.v Kai Nygård og Tone Faugli fra Fagforbundets forhandlingsenhet og forhandlingsleder for LO Stat og nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug. (Foto: Fagforbundet / Geirmund Jor)

Partene i årets lønnsoppgjør i sykehusene lyktes ikke i å bli enige om pensjon fra første krone og det ble dermed brudd i forhandlingene. Oppgjøret går nå til mekling.

10.04.2019 av Informasjonsavdelinga

Det var LO og YS som valgte å bryte forhandlingene med arbeidsgiverforeningen Spekter.

– For oss er kravet om pensjon fra første krone et ufravikelig krav. Arbeidsgiversiden ville beholde en grense på minst 20 prosent stilling for å kunne meldes inn i tjenestepensjonsordningen. Det vil omfatte om lag 10 000 ansatte i sykehusene som går i slike lave stillinger. Det kunne vi selvsagt ikke si ja til, sier nestleder Sissel M. Skoghaug. 

Rammer de lavtlønte

– For de som går i slike lave stillinger vil det ha stor betydning om de er innmeldt eller ikke. Dette er de virkelig lavt lønte. Det handler ikke bare om å tjene opp pensjon, men er man innmeldt så er man også omfattet av uføredekningen og etterlattepensjonsordninger. Bare de to siste vil bety en stor forskjell om noe skulle skje, sier hun.

Se protokollen fra forhandlingene

LO har om lag 25 000 medlemmer i sykehusene.