Rystende Aleris-rapport fra Oslo kommune bekrefter bildet fra rettssaken

En granskning av den kommersielle helsegiganten Aleris/Stendi i regi av Oslo kommune avslører at ansatte har hatt sammenhengende arbeidstid på over 92 timer og gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid på 108 timer.

08.04.2019 av Informasjonsavdelinga

– Det som kommer fram i Oslo kommunes rapport om Aleris/Stendi er rystende, men dessverre ikke overraskende. Det er rystende at det slås fast at omsorgsarbeidere har jobbet i opptil 96 timer i strekk, uten verken søvn eller hvile, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

- Rapporten fra Oslo kommune, og rettssaken i Oslo tingrett, viser med all mulig tydelighet at Arbeidstilsynet og de andre etatene nå må komme på banen. De må gå inn i den private velferdsbransjen og få slutt på disse forholdene, sier Mette Nord. (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

– Dette er nøyaktig det samme som vi nå har hørt fra våre medlemmer gjennom maratonsaken mot Aleris/Stendi i Oslo tingrett. Rapporten fra Oslo kommune dokumenterer disse forholda, slik det også er gjort i retten. Vi kan ikke ha det slik i norsk arbeidsliv, slår fagforeningslederen fast.

Ap-Raymond vil rydde opp

Nå vil byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), at det skal ryddes opp.

– Funnene i denne granskingen bekrefter det som Fagforbundet har funnet tidligere, nemlig at selvstendig næringsdrivende erstatter fast ansatte og at det opereres med mangelfulle brudd på arbeidskontrakter og brudd på arbeidsmiljøloven, sa Johansen i et intervju med VG.

Les hele saken i VG:  Ap-Raymond ut mot helsegigant: Granskere fant snitt-arbeidstid på 108 timer i uken

Over 200 tilfeller

Granskingen av arbeidsvilkårene for privat ansatte i Aleris/Stendi sine omsorgsboliger innenfor psykiske lidelser, utviklingshemning og barnevern er gjennomført av Internrevisjonen, Velferdsetaten og Barne- og familieetaten. Den omfatter 214 arbeidstakere og 66 selvstendig næringsdrivende, skriver VG.

I 12 av boligene ble det påvist 223 tilfeller av sammenhengende arbeidstid med mer enn 24 timer uten dokumentert hvile, viser rapporten.

Last ned og les Aleris-rapporten fra Oslo kommune

Massesøksmålet

Rapporten kom samme dag som maratonsaken mot Aleris i Oslo tingrett ble avsluttet, etter å ha pågått siden tidlig i januar. Det er 24 av Fagforbundets medlemmer som står bak massesøksmålet mot Aleris/Stendi.

Saksøkerne har jobbet som selvstendig næringsdrivende omsorgsarbeidere, men krever dom på at de hele tida har vært fast ansatte. De krever i snitt 1,3 millioner kroner i etterbetaling, blant annet på grunn av manglende overtidsbetaling, feriepenger og pensjon. Dom i saka er ventet i august. 

Glad byrådet tar ansvar

– Fagforbundet er glad for at byrådet i Oslo tar ansvar, og at de tar grep for å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår til de som jobber i tjenestene Oslo kommune kjøper av Aleris/Stendi. Vi mener at alle norske kommuner nå må gå gjennom sine avtaler med selskapet, for å undersøke om arbeiderne har tilsvarende arbeidsforhold, sier Nord.

Hun mener Oslo og andre kommuner også må gå gjennom avtalene med andre kommersielle velferdsselskaper.

– Det må bli slutt på at private velferdsselskaper får ta ut profitt fra offentlig finansiert velferd ved å behandle arbeidsfolk på denne måten, sier Nord.

Arbeidstilsynet må komme på banen

Fagforbundet har tidligere anmeldt Aleris/Stendi til Økokrim og varslet Arbeidstilsynet, Skatteetaten og Fylkesmannen om det vi fortsatt mener er alvorlig arbeidslivskriminalitet.

– Dessverre gikk ingen av etatene inn i saka. Rapporten fra Oslo kommune, og rettssaken i Oslo tingrett, viser med all mulig tydelighet at Arbeidstilsynet og de andre etatene nå må komme på banen. De må gå inn i den private velferdsbransjen og få slutt på disse forholdene, sier Mette Nord.

Kommunevedtak mot sosial dumping

Hun mener kommunene kan gjøre mye, slik Oslo kommune allerede har gjort. Per i dag har 174 kommuner og fylkeskommuner vedtatt tiltak mot sosial dumping. Flere må nå gå inn og føre tilsyn slik som byrådet i Oslo har gjort, for å forsikre seg om at selskapene de kjøper tjenester av faktisk oppfyller kravene til lønns- og arbeidsvilkår.

– Rapporten fra Oslo viser også at Arbeidstilsynet, politiet og domstolene sitt arbeid mot arbeidslivskriminalitet må styrkes, ikke nedprioriteres slik det gjør i dag, sier Nord.

Politiet henlegger halvparten

Hun viser til at politiet henlegger halvparten av anmeldte brudd på arbeidsmiljøloven.

– Vi vet at lover uten effektiv kontroll har ingen funksjon. Arbeidstilsynet, politiet og domstolene sitt arbeid mot arbeidslivskriminalitet må styrkes, ikke nedprioriteres slik det gjør med dagens regjering.

Tok opp Aleris-saken på Ap-landsmøte

På Ap-landsmøtet tok Raymond Johansen initiativ til at partiet sentralt tar etter Oslo-modellen og unngår nye kontrakter med private, kommersielle aktører innen helse og omsorg.

Også Ap-leder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik, tok opp Aleris-saken flere ganger i sin tale til Arbeiderpartiets landsmøte i helgen.

Les i Fagbladet: Hadia Tajik fikk se kontrakten til en Aleris-ansatt. Det skremte henne

Dette vedtok Arbeiderpartiet: 

Mange Arbeiderpartistyrte kommuner og fylker har gått i front og innført seriøsitetskrav i sine anskaffelseskontrakter. Skien-, Telemarks- og Oslo-modellen er eksempler på dette. Oslo-modellen er en sammensatt helhetlig pakke og Arbeiderpartiet mener statlige innkjøpere bør følge etter Oslo. De lokale erfaringene Arbeiderpartistyrte kommuner har opparbeidet seg må deles og brukes til å løpende forbedre modellene. Større kommuner kan bidra aktivt til å støtte mindre kommuner i dette arbeidet. Andre kommuner bør særlig følge med på Oslo-modellens krav om offentliggjøring av hvor stor gevinst selskaper som driver velferd har.